header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 49 từ ngày 8/8/2022 đến ngày 13/8/2022

Thứ 2
07/08/2022
Sáng
7h30 GĐ họp với GĐ Quyền - Đài Nam Bộ
 
8h00 K.Ngân tiếp liên danh Công ty NN- Viện RIDE- CEFD, dự án Mô hình sinh kế. P340 T1
 
9h30 Họp về triển khai Căng tin. P510 T5
Thành phần: GĐ, C Liên, Thu Trang, Ngân, Hà
 
10h30 Họp về triển khai đồ lưu niệm. P510 T5
Thành phần: GĐ, Phòng QLDA, mời Huy Bình và Hải phòng thiết bị tham dự
 
-  Họp với ADPC 
 
Chiều

13h30 Họp Chuyên gia mô hình sinh kế

14h00 Họp nội bộ phòng Thiết bị- Khảo sát (HUSCO). NCĐ

14h00 Họp tiến độ Mô hình sinh kế. Online
Thành phần: GĐ, P.Bình, P.Mây, H. Thủy

14h00 Họp dự án Tsunami với UBND xã Tam Thanh. Online
Thành phần: NK Cương, Đ Đức, TT Long, P Mây

Thứ 3
08/08/2022
Sáng

8h00 B.Tùng tham dự Seminar viện Toán

9h00 Làm việc với PMO. 8 Pháo Đài Láng
Thành phần: LTMinh, P Bình

Chiều
Thứ 4
09/08/2022
Sáng

9h00 Làm việc với Công ty Việt An. VP Công ty Việt An, Lô 33, BT4-1, Khu đô thị Trung Văn, Nam Từ Liêm.
Thành phần: GĐ, NK Cương, P Bình, TV Quang

Chiều

14h00 Họp dự án Tsunami với BGH trường THCS Lê Lợi. Online
Thành phần: NK Cương, Đ Đức, TT Long, P Mây, H.Thủy, P Bình

15h15 Làm việc với Đại học Thủy lợi (PGS.TS Hải Trung). Đại học Thủy lợi
Thành phần: NK Cương, Đ Đức, NX Lộc

15h30 Họp dự án Habitat . Tổng cục PCTT
Thành phần: Thầy TQ Đức, KNAnh, NT Trang, Long, Nga

Thứ 5
10/08/2022
Sáng

8h30 Họp tiến độ Tsunami

Chiều
Thứ 6
11/08/2022
Sáng

10h00 Họp dự án Habitat với VNDMA. Online
Thành phần Thầy TQ Đức, KN Anh, P Nga, Long, T Trang, TT Long

Chiều

22h00 Họp dự án Mô hình sinh kế. Online
Thành phần: GĐ, P Bình, H Thủy

Thứ 7
12/08/2022
Sáng
Chiều