header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 22 từ ngày 30/01/2023 đến ngày 04/02/2023

Thứ 2
30/01/2023
Sáng
8h00 Họp mặt Chúc mừng năm mới toàn HUSCO, sảnh tầng 8, nhà T5.
 
9h00 BGH chúc mừng năm mới cán bộ chủ chốt HUSCO-CEFD-CEMM, P340 T1.
 
11h00 GĐ làm việc với nhóm Tài chính và Dự án. P510 T5
Thành phần: TB Liên, PT Mây, NT Trang, NLM Hà, BT Thêu 
 
 
 
 
 
Chiều
11h00 GĐ họp với nhóm HUStore 
Thành phần: GĐ, PDH Bình, PT Mây, Hòa
 

 

Thứ 3
31/01/2023
Sáng
8h00 GĐ họp với phòng KS-TB về phân công công việc. NCĐ
 
8h00 Seminar Viện toán (Bách Tùng)
 
 
 
 
 
 

 

Chiều
14h00 GĐ họp với nhóm thiết bị TU Dortmund (dự kiến) P510T5
Thành phần: GĐ, NT Hùng CEMM, và phòng TB-KS
 
15h00 Họp online Sand Budget
Thứ 4
01/02/2023
Sáng
 
 
 
 
 

 

Chiều

15h00 GĐ họp với P.QLDA về tài liệu PR
Thành phần: GĐ, PT Mây, LM Hà, mời thêm PDH Bình và Đạt

Thứ 5
02/02/2023
Sáng
 
 
 
 
Chiều
15h00 GĐ làm việc với Lãnh đạo p NCDV về chỉ tiêu chi tiết 2023. P510 T5
Thành phần: Lãnh đạo p NCDV, mời NK Cương, Bách Tùng, TT Long và PT Mây cùng dự
 
Thứ 6
03/02/2023
Sáng
 
 
Chiều
14h00 Họp giao ban cán bộ Chủ chốt CEFD-HUSCO, P510T5
 
Thứ 7
04/02/2023
Sáng
 
 
Chiều