header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 39 từ ngày 29/05/2023 đến ngày 03/06/2023

Thứ 2
29/05/2023
Sáng
7h30 GĐ họp với Phòng TBKS về tình hình triển khai trạm KTNN Ninh Bình, tại NCĐ
 
9h00 Họp nhóm KTNN Ninh Bình. P510
Thành phần: GĐ, NK Cương, Bình, Mây, Quang, Hải
 
11h00 Họp về triển khai Văn phòng Đại diện phía Nam. P510
Thành phần: GĐ, Liên, Cương, Mây, Đức, Quang, Tùng 
Chiều
13h00 Họp cán bộ chủ chốt về Chức năng nhiệm vụ các phòng mới tách
 
14h00 Phòng TBKS triển khai lắp đặt thử nghiệm Radar.
 
16h00 Phỏng vấn nhân sự mới. p 510-T5.
Thành phần: TB.Liên, NT Trang
 
 
 
Thứ 3
30/05/2023
Sáng
9h00 PGĐ TQĐức giảng dạy Đại học 
Chiều
13h30 GĐ họp giao ban với S3
 
16h00 Họp phòng NCDV. P510T5
Thành phần: BGĐ và phòng NCDV
 
 
Thứ 4
31/05/2023
Sáng
8h30 GĐ hỏi thi Đại học
 
10h00 GĐ họp với Phòng HCTH, p510T5
Chiều

14h00 GĐ dự Hội thảo Trường ĐHTL

Thứ 5
01/06/2023
Sáng
8h00 GĐ làm việc với S3 tại NCĐ
Chiều

15h00 Họp định kỳ SandbudgetOnline

15h30 Họp giao ban Cán bộ chủ chốt tháng 6. P510T5

21h00 Họp nhóm triển khai ĐT562. Online
Thành phần: GĐ, Tuấn Long, Đ Đức, H Bình, Hà

Thứ 6
02/06/2023
Sáng
8h00 GĐ làm việc với S3 tại NCĐ
 
9h00 Nâng cấp phòng P510. P510T5
Thành phần: P Bình, TV Quang, Hiệp
Chiều
Thứ 7
03/06/2023
Sáng
Chiều