header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 24 từ ngày 19/02/2024 đến ngày 24/02/2024

Thứ 2
19/02/2024
Sáng
8h00 Khai xuân tại tầng 8 T5 (toàn thể cán bộ HUSCO, CEFD và CEMM)
 
9h45 Cán bộ chủ chốt HUSCO và các đơn vị thành viên tiếp BGH tại phòng 340 T1
 
Chiều

14h00 GĐ làm việc tại Viện Hóa (VAST)

Thứ 3
20/02/2024
Sáng
8h00 GĐ làm việc với đối tác S3 tại Thạch Thất
 
9h00 PGĐ giảng dạy ĐH
 
9h30 P Bình làm việc với CTV media. P510T5
Chiều
13h00 GĐ họp với nhóm đề xuất đề tài NĐT với Đức (phòng họp BM Thủy văn)
 
13h30 Họp nhóm khí tượng.  P510T5
Thành phần: PGĐ, TT Long, Nam, Hằng
 
15h00 Họp giao ban cán bộ chủ chốt, P510T5
Thứ 4
21/02/2024
Sáng
8h30 GĐ họp Hội đồng cổ đông S3, P510T5
Chiều

14h30 GĐ họp với Công ty Hoa Lư, P510T5

Thứ 5
22/02/2024
Sáng
Chiều

13h30 Làm việc với đối tác về vật liệu sinh học, P510T5
Thành phần: GĐ, P Bình

 

14h00 Họp về khảo sát Đà Nẵng, ĐHTL
Thành phần: B Tùng, X Lộc, nhóm khảo sát

 

15h00 Chụp hình sp S4N, P510T5

Thứ 6
23/02/2024
Sáng
B Tùng, H Long công tác tại Yên Bái từ ngày 23 - 24/2/24
 
7h00 GĐ dạy ĐH
 
10h00 GĐ họp với phòng HCTH, P510T5
 
Chiều

13h00 GĐ dạy ĐH

Thứ 7
24/02/2024
Sáng
Chiều