header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 25 từ ngày 26/02/2024 đến ngày 02/03/2024

Thứ 2
26/02/2024
Sáng
8h00 GĐ làm việc với đối tác S3, p510T5
 
9h00 Họp với BGH về dự án Tam Đảo
 
10h30 GĐ làm việc với phòng Dự báo về triển khai các ND trong năm 2024
 
Mây, Bách Tùng đi công tác Quảng Ninh cả ngày
Chiều
Thứ 3
27/02/2024
Sáng

Hiệp, Tước đi công tác Quảng Ninh đến hết tuần

9h00 PGĐ giảng dạy ĐH

Chiều
Thứ 4
28/02/2024
Sáng
8h30 GĐ làm việc với đối tác S3
 
Bách Tùng, Hoàng Long đi công tác Phú Yên đến hết tuần
Chiều

15h00 GĐ làm việc với phòng HCTH (tiếp)

Thứ 5
29/02/2024
Sáng

GĐ đi công tác Nghệ An đến hết ngày 1/3

Chiều
Thứ 6
01/03/2024
Sáng

7h00 GĐ dạy ĐH

Chiều

13h00 GĐ dạy ĐH

16h00 Phòng HCTH họp với lãnh đạo các phòng thuộc HUSCO và CEFD. P510T5
 

Thứ 7
02/03/2024
Sáng

16h00 Tiếp công ty Solomon Hàn Quốc, p401 T1 
Thành phần: GĐ, HBinh, Trang, Mây, Hà

Chiều