header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 30 từ ngày 01/04/2024 đến ngày 06/04/2024

Thứ 2
01/04/2024
Sáng

8h00 GĐ làm việc cả ngày với đối tác tại 16 Lý Thường Kiệt

Chiều

14h00 Họp kỹ thuật BĐL Phú Yên. Online

Thứ 3
02/04/2024
Sáng

8h30 GĐ họp Hội đồng ĐH Thủy lợi

 

9h00 PGĐ giảng dạy ĐH

Chiều

14h00 Họp nhóm kế toán. P510T5

Thứ 4
03/04/2024
Sáng
8h00 GĐ họp tại 19 Lê Thánh Tông
Chiều
13h00  họp với phòng HCTH về các ND hoạt động
 
15h00  họp Bộ môn TV&TNN
Thứ 5
04/04/2024
Sáng
9h00 GĐ họp với VinIF về thủ tục triển khai radar
 
10h30 Họp về HUSTORE
Thành phần: GĐ, Thêu, H Bình, TB Liên
 
Chiều

14h00 Seminar dự báo nội bộ. P510T5
Thành phần: cán bộ Phòng DBMHH, mời BGĐ

 

15h00 GĐ dạy SĐH

Thứ 6
05/04/2024
Sáng
7h00 GĐ dạy ĐH
 
10h00 Họp với đơn vị thiết kế về Dự án Tam Đảo, P510 T5
Thành phần: GĐ, Hải, Thanh Tùng
 
Chiều

13h00 GĐ dạy ĐH

Thứ 7
06/04/2024
Sáng
Chiều