header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 31 từ ngày 08/04/2024 đến ngày 13/04/2024

Thứ 2
08/04/2024
Sáng

8:30 GĐ Họp về chỉ tiêu KHCN HUS, P301 T1

10:00 Họp đề xuất Đề tài NĐT Đức , Husteria
Thành phần: GĐ, Hà

Chiều

14:00 GĐ họp với S3, P510 T5

14:00 Họp nhóm khảo sát. NCĐ

20:30 GĐ họp online Đối tác Hoa Lư

Thứ 3
09/04/2024
Sáng

8:00 Họp online nhóm Marketing
Thành phần: GĐ, Bình, Trang

GĐ Hội thảo bộ NN đến hết thứ 4

9h00 PGĐ giảng dạy ĐH

9:00 M Hà thực hiện công việc đề tài 562. Bộ KH&CN

Chiều

16:00 Họp dự án ESG, P510 T5
Thành phần: GĐ, Mây, Trang, KNAnh, Thuỷ, Bình, B Tùng, Hà

Thứ 4
10/04/2024
Sáng
Chiều
Thứ 5
11/04/2024
Sáng

GĐ và B Tùng làm việc tại Yên Bái

 

Chiều

14:00 Họp với phòng HCTH về quyết toán thuế 2022-2023

 

(dự kiến) Họp về số liệu Husteria P510 T5
Thành phần: GĐ, Thêu, Trang, Quyên

Thứ 6
12/04/2024
Sáng

7:00 GĐ dạy ĐH

10:00 Họp về dự án Tam Đảo P510 T5
Thành phần: GĐ, Hải, Thanh Tùng

 

Chiều

13:00 GĐ dạy ĐH

14:00 Training dự báo xu thế khí tượng. P510 T5
Thành phần: PGĐ, cán bộ phòng DB&MHH

14:30 GĐ đi công tác TpHCM đến hết ngày 17/4

Thứ 7
13/04/2024
Sáng
Chiều