header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 35 từ ngày 06/05/2024 đến ngày 11/05/2024

Thứ 2
06/05/2024
Sáng
6h00 Bách Tùng và H Long đi công tác Yên Bái đến 11/5
 
8h00 Nhóm radar chuẩn bị kiểm kê thiết bị
 
Chiều
14h00 Phỏng vấn nhân sự phòng kinh doanh
Thành phần: H Bình, Thu Quyên
 
16h00 GĐ họp với nhóm về giá GE
Thành phần: H Bình, Bách Tùng, Mây, Trang
 
21h00 Họp nhóm triển khai radar. online
Thành phần gồm toàn bộ nhóm trong danh sách
Thứ 3
07/05/2024
Sáng

6h00 Nhóm radar đi tiền trạm Thái Bình (Hải, Thanh Tùng, TĐ Mạnh)


8h00 GĐ hội thảo kick-off dự án FAO, Cục QL TNN, Bộ TNMT

 

9h00 PGĐ giảng dạy ĐH

Chiều

14h00 Seminar chuyên đề khí tượng: Nghiên cứu về nguyên nhân gây ra gió mạnh tại Phú Quốc. P510 T5
Thành phần: PGĐ, cán bộ phòng DB&MHH, các cán bộ quan tâm và sv khí tượng

 

15h00 GĐ họp với S3 tại tầng 3, NCĐ 

 

17h00 Họp bảo vệ đề tài HVKTQS. P1413, nhà S1, HVKTQS
Thành phần: NK Cương, Đ Đức, X Lộc

Thứ 4
08/05/2024
Sáng
6h00 Nhóm radar đi làm việc với địa phương (NK Cương, Hải, Hà, TĐ Mạnh)
 
8h30 GĐ họp với đối tác S3
 
9h00 Họp dự án SunGroup. Tầng 7, Tòa nhà SunCity,13 Hai Bà Trưng
Thành phần: Đ Đức, KNAnh, T Anh, TĐ Mạnh
Chiều

14h00 Họp với AMHHusteria
Thành phần: GĐ, Huy Bình

14h00 Tham dự hội thảo Hướng dẫn cách viết và nộp dự án trong Chương trình Horizon EuropeOnline
Thành phần: GĐ, phòng QLDA, LTT Anh, X Lộc

 

15h30 GĐ họp dự án FAO. Online

 

 

Thứ 5
09/05/2024
Sáng
S3 sử dụng phòng 510 từ ngày 09/5 đến hết ngày 11/5
 
6h00 Nhóm radar đi triển khai hiện trường
 
8h00 GĐ họp với Nhóm kế toán S3
 
Chiều
14h00 GĐ họp Hội đồng KH&ĐT HUS, P418 T1
 
15h00 GĐ dự Hội thảo y tế công nghệ cao (Cung hữu nghị Việt Xô)
Thứ 6
10/05/2024
Sáng

7h00 GĐ dạy ĐH

 

10h00 GĐ họp với phòng HCTH

Chiều

13h00 GĐ dạy ĐH

Thứ 7
11/05/2024
Sáng
Chiều