header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 36 từ ngày 13/05/2024 đến ngày 18/05/2024

Thứ 2
13/05/2024
Sáng

8h30 Rà soát công tác tổ chức Hội thảo Dự báo. P510T5

10h30 GĐ họp tại Bộ KHCN

Chiều

14h00 Gặp mặt đối tác Bản đồ môi trường. P510T5
Thành phần: GĐ, B Tùng

19h30 Họp phỏng vấn nhóm đề xuất dự án giảm rác thải nhựa

Thứ 3
14/05/2024
Sáng

9h00 PGĐ giảng dạy ĐH

9h00 GĐ làm việc với TT Quy hoạch TNNQG

11h30 Làm việc với Cục Phòng chống thiên tai , p510
Thành phần: GĐ, Bách Tùng

 

Chiều

14h00 Họp với đối tác Úc về dự án ADB , online
Thành phần: GĐ, Mây, Tuyết Anh

Thứ 4
15/05/2024
Sáng
Chiều
Thứ 5
16/05/2024
Sáng

8h00 Họp đội kỹ thuật chuẩn bị Hội thảo 
Thành phần: H Bình, Mây, Tuyết Anh và nhóm MKT


9h00 GĐ làm việc với FAO tại 340 Kim Mã

Chiều

13h00 Hội thảo Tổng kết công tác Dự báo, P418 T1
Thành phần: toàn thể cán bộ tham gia

Thứ 6
17/05/2024
Sáng

 

7h00 GĐ dạy ĐH

Chiều

 

13h00 GĐ dạy ĐH

Thứ 7
18/05/2024
Sáng
Chiều