header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 29 từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020

Thứ 2
23/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online
9h00: Họp về dự án WB8 và TTX (T.N.Anh, P.D.Huy Bình)
10h00: Họp về nhận diện thương hiệu (BGĐ, và cán bộ chủ chốt)
Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

14h00: Làm việc với tư vấn về phần mềm quản lý công việc (BGĐ và cán bộ chủ chốt)

Thứ 3
24/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online
Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

14h00: Họp toàn Trung tâm về Thuế TNCN

15h30: Họp nhóm triển khai 3LVS với các nhà thầu (nhóm 3 LVS, mời chị Hồng địa chất quan sát viên)

Thứ 4
25/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

8h00: Họp nhóm triển khai ADB Đồng Hới (cả phần khảo sát, đào tạo và mô hình), Mời thầy Sáo tham dự

Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online
Thứ 5
26/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

8h30: Họp nhóm BĐKH Quảng Nam. 

Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online
Thứ 6
27/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online
Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

15h00: Họp tổng kết tháng phòng NCDV. Mời đại diện phòng HCTH tham dự. 

Thứ 7
28/03/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29/03/2020
Sáng
Chiều