header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 37 từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020

Thứ 2
18/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.H.Thủy, N.T.Bình

T.V.Quang, P.H.Hiệp, N.X.Lộc đi khảo sát Quảng Bình

Đ.H.Toàn, N.T.Tùng đi khảo sát BRVT - Kiên Giang

Nguyễn Bách Tùng đi công tác TP. HCM đến hết chủ nhật 24/05

 

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.H.Thủy, N.T.Bình

14h00: Họp nhóm BĐKH Quảng Nam (T.Q.Đức, K.N.Anh, Thanh Huệ, Hồng Thủy, Thanh Bình). 

15h00: Họp về giải pháp hạ tầng CNTT cho trung tâm (BGĐ, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình), Tầng 1 NCĐ

Thứ 3
19/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.K.N.Anh
8h00: Họp về triển khai KS 3LVS (T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, T.B.Liên, P.T.Mây, N.T.Trang, L.V.Anh, N.B.Tùng), Tầng 1 NCĐ
10h30: Họp về hồ sơ thanh toán ADB Đồng Hới (T.N.Anh, T.B.Liên, N.T.Trang, L.V.Anh, P.T.Mây, Đ.Đ.Đức), Tầng 1 NCĐ
Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.K.N.Anh

14h: Họp PMO về gói thầu TB KTTV và IT (T.N.Anh, Huy Bình). Số 8 Pháo Đài Láng

16h: Khảo sát hệ thống CNTT tại Cục QLTNN (T.N.Anh, Huy Bình). Cục QLTNN

Thứ 4
20/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình

T.N.Anh đi công tác Tp.HCM đến 22/5

8h30-11h: Tham gia Hội nghị sơ kết Công đoàn Trường giữa nhiệm kỳ 2017 -2022. (K.N.Anh)

Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình
Thứ 5
21/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; N.B.Tùng; N.K.N.Anh

09h00: Họp về triển khai gói TB2-TTX (H.Bình). Số 8 Pháo đài láng

Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; N.B.Tùng; N.K.N.Anh
Thứ 6
22/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

9h00: Kiểm toán dự án FIRST. P510-T5 (cả ngày) (T.N.Anh, T.Q.Đức, T.B.LIên, P.T.Mây, N.T.Trang, L.V.Anh, Đ.Đ.Đức)

9h00: Làm việc về thiết kế Văn Phòng tầng 1 NCĐ và Phòng 510T5 (H. BÌnh). Tầng 1 NCĐ

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình
Thứ 7
23/05/2020
Sáng

9h00: Kiểm toán dự án FIRST. P510-T5 (cả ngày) (T.N.Anh, T.Q.Đức, T.B.LIên, P.T.Mây, N.T.Trang, L.V.Anh, Đ.Đ.Đức)

Chiều
Chủ nhật
24/05/2020
Sáng
Chiều