header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 38 từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

Thứ 2
25/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, L.T.Huệ, N.X.Lộc

T.V.Quang đi khảo sát Quảng Bình

Đ.H.Toàn, N.T.Tùng đi khảo sát BRVT - Kiên Giang

T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, P.T.Mây, N.H.Thủy, N.L.M.Hà, N.B.Tùng, N.T.Bình đi công tác Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk đến 02/06

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, L.T.Huệ, N.X.Lộc

15h00: N.T.Trang, L.V.Anh họp với BCH Công đoàn Khoa KTTV&HDH về tổ chức lễ nghỉ hưu cho thầy Nguyễn Thọ Sáo (P.140-T1)

Thứ 3
26/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh, L.T.Huệ, N.X.Lộc
Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; L.T.Huệ, N.X.Lộc
Thứ 4
27/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; L.T.Huệ; Đ.H.Toàn
Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; L.T.Huệ; Đ.H.Toàn
Thứ 5
28/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; L.T.Huệ; N.K.N.Anh
Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; L.T.Huệ; N.K.N.Anh
Thứ 6
29/05/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; L.T.Huệ; P.D.H.Bình
Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; L.T.Huệ; P.D.H.Bình
Thứ 7
30/05/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
31/05/2020
Sáng
Chiều