header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 42 từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

Thứ 2
22/06/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; L.T.Huệ; N.X.Lộc

N.T.Sáo, N.T.Giang, N.K.Cương, Đ.Đ.Đức, N.B.Tùng, N.H.Thuỷ, N.K.N.Anh, P.T.Mây, T.B.Liên đi công tác Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa đến 26/6

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; L.T.Huệ; N.X.Lộc

T.N.Anh đi công tác Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa đến 28/6

Thứ 3
23/06/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; T.V.Quang; N.T.Bình
Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; T.V.Quang; N.T.Bình
Thứ 4
24/06/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; L.T.Huệ; Đ.H.Toàn

N.Q.Sơn đi công tác Phú Yên, Khánh Hòa đến 28/6

Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; L.T.Huệ; Đ.H.Toàn
Thứ 5
25/06/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.K.Ngân; T.V.Quang; N.X.Lộc
Chiều
Trực: 13h30: T.K.Ngân; T.V.Quang; N.X.Lộc

14h00: Họp nhóm Khí tượng (T.Q.Đức) P510T5

Thứ 6
26/06/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; L.T.Huệ; P.D.H.Bình
Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; L.T.Huệ; P.D.H.Bình
Thứ 7
27/06/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
28/06/2020
Sáng

T.Q.Đức đi công tác Đà Nẵng

N.T.Tùng, P.H.Hiệp đi khảo sát Thanh Hóa

Chiều