header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 43 từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

Thứ 2
29/06/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, T.V.Quang, N.X.Lộc

N.H.Thuỷ, N.K.N.Anh đi công tác Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa đến 02/7

T.Q.Đức đi công tác Đà Nẵng đến hết 02/7

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, T.V.Quang, N.X.Lộc

14h00: Họp phòng NCDV về báo cáo PCTT Phú Quốc (Tất cả cán bộ phòng NCDV). 510T5

Thứ 3
30/06/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.T.Bình

8h00: Họp nhóm 3lvs (T.N.Anh, Đặng Đức, Tuyết Mây, K.N.Anh, Hồng Thủy, Bách Tùng, Huy Toàn, Thanh Bình, Huy Bình, Thanh Huệ). P510 T5

Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.T.Bình
Thứ 4
01/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn
Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn

13h00: Họp chuẩn bị hội thảo Phú Quốc (Tất cả cán bộ phòng NCDV). P510T5

14h30: Phòng NCDV họp tổng kết tháng 6 (Tất cả cán bộ phòng và đại diện phòng HCTH). P510T5 

15h30: Seminar đề tài NĐT. (Tất cả cán bộ phòng NCDV). P510T5

Thứ 5
02/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; N.B.Tùng; N.X.Lộc
Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; N.B.Tùng; N.X.Lộc

T.N.Anh đi công tác Phú Quốc

Thứ 6
03/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; T.V.Quang; P.D.H.Bình
Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; T.V.Quang; P.D.H.Bình

14h00: Seminar đề tài Nghị Định Thư (Tất cả cán bộ Phòng NCDV). Tầng 1 NCĐ

15h00: Họp tổng kết phòng HC-TH tháng 6/2020 (Tầng 1 NCĐ, mời Đại diện Ban Giám đốc và Đại diện P.NC&DV tham dự)

16h00: Seminar báo quốc tế (Tất cả cán bộ phòng NCDV). Tầng 1 NCĐ

 

 

Thứ 7
04/07/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
05/07/2020
Sáng
Chiều