header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 46 từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020

Thứ 2
20/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.H.Thủy, N.X.Lộc
Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.H.Thủy, N.X.Lộc

17h00: English Class (Đặng Đức, Huy Toàn, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P.510-T5

Thứ 3
21/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.T.Bình
10h00: Họp HĐ xét duyệt đề tài TN, P.301-T1 (PGS.TS. N.M.Huấn)
Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.T.Bình

13h30: Họp tiến độ đề tài Nghị định thư, VP Bộ KHCN (T.N.Anh, T.Q.Đức, N.T.Trang, N.L.M.Hà, P.D.H.Bình)

16h00: Họp nhóm BĐKH Quảng Nam (K.N.ANh, T.Q.Đức, Thanh Huệ, Thanh Bình, Hồng Thủy). P510T5

Thứ 4
22/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn

10h00: Họp mặt, tri ân thầy Nguyễn Thanh Bình (T.Q.Đức). P140T1

Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn

17h00: English Class (Đặng Đức, Huy Toàn, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P.510-T5

Thứ 5
23/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; N.H.Thủy; N.K.N.Anh
7h30: Hội nghị CCVC Trường ĐHKHTN, giảng đường tầng 7, T5 (T.N.Anh, N.M.Huấn, T.Q.Đức, K.N.Anh, P.T.Mây) 
Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

14h00: Seminar ĐHTL (T.N.Anh)

Thứ 6
24/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; T.V.Quang; P.D.H.Bình

8h00 - 12h00: HỘI THẢO TỔNG KẾT TẠI HÀ NỘI Dự án: Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; T.V.Quang; P.D.H.Bình
Thứ 7
25/07/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26/07/2020
Sáng
Chiều