header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 47 từ ngày 27/07/2020 đến ngày 02/08/2020

Thứ 2
27/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.H.Thủy, N.X.Lộc

8h30: Họp cán bộ chủ chốt (BGĐ, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình, T.B.Liên, P.T.Mây, N.T.Trang, T.V.Quang, N.L.M.Hà), Tầng 1 NCĐ

10h00: Họp nhóm 3LVS

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.H.Thủy, N.X.Lộc

14h00: GĐ T.N.Anh họp với BGH (phòng 318 T1)

Thứ 3
28/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.T.Bình
8h30: Hội thảo đề tài Nhật Lệ (T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, N.X.Lộc, T.V.Quang), Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển
9h00: Làm việc với đối tác về xây dựng gói thầu WB8 (Huy Bình, Huy Toàn). Số 8 Pháo Đài Láng
Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.T.Bình

14h00: Họp nhóm Đề tài NĐT và Đề tài MONRE, Tầng 1 NCĐ

Thứ 4
29/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn

8h30: Họp nhóm 3LVS

10h00: Họp nhóm dự án BRVT

Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn
Thứ 5
30/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h30: N.K.N.Anh, N.H.Thủy tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Hội trường Tầng 7 nhà T5)

Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; N.H.Thủy; N.K.N.Anh
Thứ 6
31/07/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; T.V.Quang; P.D.H.Bình

7h30: Hội thảo tổng kết 3LVS, Khách sạn Lakeside, Ba Đình, Hà Nội

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; T.V.Quang; P.D.H.Bình

16h00: Họp phòng NCDV tổng kết tháng 07 (Toàn bộ cán bộ Phòng NCDV). Tầng 1 NCĐ

Thứ 7
01/08/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
02/08/2020
Sáng
Chiều