header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 03 từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

Thứ 2
21/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc
Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

16h45: Họp về nhân sự. Tầng 1 NCĐ.  (T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình, P.T.Mây, N.T.Trang, T.B.Liên)

17h00: English Class (Đặng Đức, Huy Toàn, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P510-T5

Thứ 3
22/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Bình

8h30: Họp thẩm định cấp phép dự báo KTTV, P.210 TC KTTV (toàn bộ BGĐ, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình, P.T.Mây, N.T.Trang)

Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Bình

14h00: Họp tiến độ CSDL đề tài NĐT (Trần Ngọc Anh, Phòng NCDV) Phòng 510T5)

Thứ 4
23/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn

08h30: Họp nhóm mô hình đề tài NĐT (Đặng Khá và nhóm mô hình của phòng NCDV). P510T5

Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn

N.X.Lộc đi công tác Bến Tre và Trà Vình đến 30/9

Thứ 5
24/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; T.V.Quang; N.K.N.Anh
Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; T.V.Quang; N.K.N.Anh

17h00: English Class (Đặng Đức, Huy Toàn, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P510-T5

Thứ 6
25/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

9h00: Seminar về mô hình tích hợp. P.510-T5. (Phòng NCDV, anh N.K.Cương, thầy N.T.Sáo, anh Bá Thủy, anh Vũ Thanh Ca)

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

16h00: Làm việc với JICA về hiện trạng mô hình và IFMP (Trần Ngọc Anh, Huy Bình, Đặng Đức, Tuyết Mây, Bách Tùng)

Thứ 7
26/09/2020
Sáng

9h00-12h00: Đào tạo về phần mềm quản lý công việc 1Office (T.B.Liên, P.T.Mây, N.T.Trang, L.V.Anh, T.K.Ngân, N.L.M.Hà, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình,...)

Chiều
Chủ nhật
27/09/2020
Sáng
Chiều