header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 18 từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2020

Thứ 2
04/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc
Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc
Thứ 3
05/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Tùng

Đ.Đ.Đức, N.B.Tùng đi công tác BRVT đến hết 6/1

9h00: Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài XNM. Phòng họp Viện nghiên cứu cao cấp về toán (T.N.Anh, N.T.Bình)

Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Tùng

14h00: Làm việc về FS Dự án ODA Ý GDD3. Tổng cục KTTV (T.N.Anh, L.T.Minh)

16h30: Họp tổ HUSCO. Tầng 1 NCĐ.(T.V.Quang, T.B.Liên)

Thứ 4
06/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; L.T.Huệ; N.T.Bình

Thực địa Thác Cá - Đồng Sung ( T.N.Anh, L.T.Minh)

Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; L.T.Huệ; N.T.Bình
Thứ 5
07/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp

9h00: Họp dự án ADB-10, P.510-T5. (Toàn bộ phòng NCDV và P.T.Mây)

Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp

15h:00 Giám đốc họp về quy chế chi tiêu nội bộ. Phòng 418T1

17h:00 Giám đốc họp với thiết kế bao bì. Tầng 1 NCĐ

Thứ 6
08/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh

9:00 Họp nhóm FEWS. P510-T5  ( N.X.Lộc, N.K.N.Anh, N.H.Thủy, P.D.H.Bình, Đ.T.H.Nhung, P.T.Hằng, L.T.Minh)

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh

15h:00 Họp tiến độ WB8. Tổng cục KTTV( T.N.Anh, L.T.Minh, P.D.H.Bình, P.T.T.Mây)

Thứ 7
09/01/2021
Sáng
9h00: Họp tổ HUSCO. Tầng 1 NCĐ.
Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam từ ngày 09 - 10/01 (Khu công nghệ cao Hòa Lạc)
Chiều
Chủ nhật
10/01/2021
Sáng
Chiều