Trong chuyến đi này, CEFD đã trao đổi, thảo luận và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và dịch vụ Carbon, thuộc trường Đại học Feng Chia, Đài Loan, và Công ty TNHH Natures Bank Exchange.

Chuyến công tác mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới hứa hẹn mang lại nhiều giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng một tương lai xanh, bền vững.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CHUYẾN ĐI:

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác 3 bên giữa CEFD - Natures Bank Exchange Co., LTD (NBX) và Trung tâm Nghiên cứu và dịch vụ Carbon, thuộc trường Đại học Feng Chia (FCU)