Dự án “Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và phòng chống thiên tai thông qua sự tham gia của khối công tư trong khai thác cát bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)”, gọi tắt là Dự án quản lý Khai thác Cát Bền vững, được tài trợ bởi Quỹ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) - BMU thông qua WWF-Việt Nam, do Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn làm chủ dự án. Dự án được thực hiện tại 13 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong 5 năm (2019 - 2023) với mục tiêu cụ thể là:

  1. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng cát cho ĐBSCL với sự phối hợp cùng các đối tác quan trọng;
  2. Tăng cường nhận thức của cộng đồng và các cơ quan ra quyết định về những tác động của việc khai thác cát và sỏi không bền vững, làm gia tăng thiên tai ở ĐBSCL;
  3. Tăng cường khả năng cho các đối tác truy cập thông tin về rủi ro liên quan đến khai thác cát, sỏi và thúc đẩy tìm kiếm các nguồn vật liệu thay thế cát sỏi trong lĩnh vực xây dựng;
  4. Xây dựng các khuyến nghị, hướng dẫn về khai thác cát sỏi bền vững và lồng ghép trong chính sách phòng chống thiên tai và phát triển bền vững ở ĐBSCL.

Gói tư vấn “Xây dựng ngân hàng cát trên toàn đồng bằng cho Đồng bằng sông Cửu Long” là một trong hai gói tư vấn quan trọng của Dự án quản lý Khai thác Cát Bền vững, được xem là những nghiên cứu đầu tiên về đề tài này ở quy mô toàn đồng bằng.

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ngân hàng cát hiện tại với tầm nhìn đến năm 2030-2050 (trữ lượng cát hiện có ở trong sông, lượng cát đổ về đồng bằng từ thượng nguồn, khối lượng cát khai thác trong đồng bằng, di chuyển/biến động, bồi tụ và lượng cát trao đổi với biển); ghi lại biến động theo mùa của dòng chảy và liên kết với vận chuyển cát và hình thái động lực học.

Chương trình tập huấn và thực hành khảo sát thực địa diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 03 năm 2022 theo hình thức trực tiếp, với sự tham gia của các học viên đến từ các cơ quan: Tổng cục Phòng chống Thiên Tai (Bộ NN&PTNT), Tổng cục Địa chất Khoáng sản (Bộ TNMT), sở Tài nguyên Môi trường và sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 tỉnh ĐBSCL, WWF-Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và liên danh tư vấn. Nội dung của chương trình tập huấn và thực hành khảo sát thực địa cụ thể như sau:

  1. Ngày 28 tháng 03 năm 2022 gồm các nội dung chính: Phương pháp và kế hoạch quan trắc các yếu tố thủy động lực và bùn cát; Quan trắc sự di chuyển của đụn cát đáy và trữ lượng cát đáy.
  2. Ngày 29 tháng 03 năm 2022, các học viên tham gia theo dõi và thực hành vận hành thiết bị quan trắc các yếu tố thủy động lực, bùn cát và quan trắc sự di chuyển của đụn cát đáy và trữ lượng cát đáy.

Sáng ngày 28 tháng 03 phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Quang Tuấn - Phó vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã nêu tầm quan trọng của dự án cũng như sự cần thiết của chương trình tập huấn và thực hành khảo sát.