Đến dự Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023 – 2028 có sự góp mặt của đồng chí Phạm Đình Hiệu - Phó chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đồng chí Trần Tùng - Bí thư chi bộ khối Phòng ban II, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đồng chí Trần Ngọc Anh – Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên cùng toàn thể các Công đoàn viên Công ty tham dự.

Sau khi đại hội biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc, Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo thẩm tra số lượng và tư cách đại biểu tham dự đại hội và Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty trình bày báo cáo phương hướng hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội,  dưới sự điều phối của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký cùng với Ban kiểm phiếu,  đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động Công đoàn công ty trong giai đoạn mới bao gồm:

  1. Đ/c Trần Vinh Quang - Trưởng phòng Thiết bị - Khảo sát, Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên
  2. Đ/c Đào Thị Trang - Kế toán, Trung tâm nghiên cứu quan trắc và Mô hình hóa môi trường, Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên
  3. Đ/c Nguyễn Hoàng Long - Nghiên cứu viên, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và sự nỗ lực, nghiêm túc của tập thể Công đoàn viên Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên.

Quang cảnh đại hội với sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo các cấp cùng toàn thể Công đoàn viên Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên

Đồng chí Trần Vinh Quang – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày phương hướng hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đồng chí Phạm Đình Hiệu - Phó chủ tịch Công đoàn Trường góp ý cho báo cáo phương hướng hoạt động của Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đồng chí Trần Tùng - Bí thư chi bộ khối Phòng ban II cho ý kiến chỉ đạo về một số hoạt động, định hướng thời gian tới cho các hoạt động của Công đoàn Công ty

Đồng chí Trần Ngọc Anh – Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên (HUSCO) phát biểu trong đại hội

Đại hội tham gia bỏ phiếu bầu cử BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Quá trình tiến hành kiểm phiếu diễn ra nghiêm túc, công khai, minh bạch    
 

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Chi ủy Chi bộ Khối phòng ban II, Ban Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên tặng hoa, chức mừng BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028

Lãnh đạo Công ty cùng tập thể Công đoàn viên chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028