Hội nghị Tổng kết Hợp phần 2 “Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai” thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (ENDRP)
 

Hội nghị do TS. Lê Minh Nhật - Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai và ông Nguyễn Huy Dũng - Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới (World Bank) chủ trì. Tới tham dự Hội nghị còn có sự hiện diện của đại diện Tổng cục Phòng chống thiên tai; đại diện đơn vị tư vấn JICA, CTI; đại biểu Viện khoa học tổ chức nhà nước, Trung tâm tư vấn Phát triển Kinh tế, Viện Nghiên cứu Thiên tai và Môi trường, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi và các đơn vị phối hợp tại địa phương. Trong những đơn vị tham gia, phải kể đến Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. CEFD là một trong những thành viên quan trọng tham gia vào các gói thầu và tạo nên sự thành công cho các sản phẩm hữu ích trong hợp phần này. CEFD là thành viên đứng đầu trong Liên danh tư vấn Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường – Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi – Công ty TNHH Tư vấn Tài nguyên nước và Môi trường Minh Long, tham gia gói thầu “Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” và đồng thời là thành viên liên danh cùng Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế (EPCC) thực hiện gói thầu “Xây dựng các khuyến nghị về quy trình thủ tục rút gọn để huy động và triển khai nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho khắc phục hậu quả, phục hồi và tái thiết sau thiên tai”.

Hội nghị Tổng kết Hợp phần 2 “Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai” thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (ENDRP)
PGS.TS. Trần Ngọc Anh - Giám đốc CEFD, Trường ĐHKHTN, Trưởng nhóm tư vấn trình bày kết quả thực hiện hoạt động “Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” tại hội nghị.

Tại hội thảo, TS. Lê Minh Nhật đã gửi lời cảm ơn tới PGS.TS. Trần Ngọc Anh - Giám đốc CEFD cùng đội ngũ chuyên gia được huy động lớn nhất từ trước tới nay thực hiện dự án cho 3 lưu vực sông. Ông Nhật khẳng định, sản phẩm mà CEFD cùng các đơn vị liên danh tiến hành trong gói thầu lần này được đánh giá rất cao khi áp dụng thực tiễn cho công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương.

Cũng trong hội thảo, TS. Lê Minh Nhật chia sẻ, vừa qua Luật mới đã thông qua quy định các tỉnh thành phải xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh và tập trung xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp trên lưu vực sông nội tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cũng như là nhu cầu thực tiễn để triển khai ứng dụng các sản phẩm của gói thầu này cũng như mở rộng cho các lưu vực và các địa phương khác trong cả nước.

Hội nghị Tổng kết Hợp phần 2 “Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai” thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (ENDRP)
Sản phẩm của các gói thầu được trưng bày tại hội nghị.

Mục tiêu chính của Dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung” là khắc phục cơ sở hạ tầng và tái định cư tại các tỉnh thuộc dự án bị thiên tai ảnh hưởng và tăng cường năng lực của Chính phủ để chỉ đạo, thực hiện hiệu quả với các sự kiện thiên tai trong tương lai.

Hợp phần 2 “Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai” thuộc Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai dưới sự tham mưu của Tổng cục Phòng chống thiên tai với vai trò là chủ dự án. Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ cung cấp chiến lược chung, chính sách, và thực hiện điều phối chung giữa các cơ quan Chính phủ và các tỉnh để việc thực hiện Hợp phần diễn ra thuận lợi như đã đề ra. Các hoạt động chính của Hợp phần 2 gồm:

(1) Đánh giá mức độ hiệu quả của nỗ lực giảm thiểu nguy cơ lũ lụt hiện tại ở khu vực Miền Trung, sử dụng bản đánh giá lũ lụt năm 2016 để làm ví dụ tham khảo.

(2) Phát triển kế hoạch quản lý tổng hợp lưu vực và sông, liên kết với kế hoạch phòng ngừa và chuẩn bị cho thiên tai cấp tỉnh.

(3) Phát triển chuỗi hành động khắc phục khẩn cấp.

(4) Năng lực xây dựng phòng ngừa và chuẩn bị cho thiên tai và cung cấp hướng dẫn về phương pháp đánh giá tổn thất và thiệt hại do thiên tai gây ra thông qua các khóa tập huấn và các buổi hội thảo.

Để thực hiện Hợp phần 2, Ban Quản lý dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan cấp Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện việc giám sát, kiểm toán, đấu thầu, quản lý tài chính, hành chính hợp đồng, chi trả cho đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu, và bàn giao.