Các thành phần đại biểu đến tham dự hội thảo gồm có: 

  1. Chủ trì hội thảo: Phó Tổng Cục trưởng của Tổng cục Phòng chống Thiên tai ông Vũ Xuân Thành
  2. Đại diện World Bank: ông Nguyễn Huy Dũng
  3. Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai kiêm giám đốc dự án ông Lê Minh Nhật
  4. Liên Danh nhà thầu: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường – Công ty TNHH Tư vấn trường Đại học Thủy lợi – Công ty TNHH Tư vấn Tài nguyên nước và Môi trường Minh Long
  5. Đại diện các sở ban ngành địa phương gồm tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Phú Yên, tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum

Tại buổi hội thảo, chuyên viên của dự án đã giới thiệu về gói thầu xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh, phương pháp luận, tiến độ thực hiện dự án. Liên danh nhà thầu trình bày khái quát về các lưu vực, phương pháp thực hiện và tiến độ thực hiện gói thầu. Sau khi trình bày các bài báo cáo đã nhận được sự góp về phương pháp, tiến độ thực hiện và cam kết giúp đỡ từ địa phương trong công tác thu thập tài liệu.

Kết thúc buổi hội thảo ông Vũ Xuân Thành nêu cao tinh thần đóng góp của các tỉnh và Đề nghị Tư vấn và Cục gặp gỡ trong quá trình làm, có thể phải ở lại, thường xuyên trực chiến.Bên cạnh đó, ông Thành cũng đề nghị cácn địa phương tích cực hỗ trợ dư án triển khai thực tế, bố trí nhân lực thực hiện.

Gói thầu: “Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh gắn với quản lý lũ tổng hợp một số lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” thuộc Dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung”, hợp phần 2 “Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) triển khai thực hiện dưới sự tham mưu của Tổng cục Phòng, chống thiên tai với vai trò là chủ dự án. Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ cung cấp chiến lược chung, chính sách, và thực hiện điều phối chung giữa các cơ quan Chính phủ và các tỉnh để việc thực hiện Hợp phần diễn ra thuận lợi như đã đề ra. Đây là dự án được Hiệp hội Phát triển Quốc tế/Ngân hàng Thế giới trợ giúp tài chính theo Hiệp định tài trợ số 6074-VN ký ngày 29 tháng 09, năm 2017.

Mục tiêu chính là nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra, thông qua xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp theo lưu vực sông (Kế hoạch QLLTH), hướng dẫn lồng ghép Kế hoạch QLLTH vào Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh (Kế hoạch PCTT cấp tỉnh).

 Mục tiêu cụ thể:

  • Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp theo lưu vực sông, cho 03 lưu vực sông: sông Ba, sông Cái - Ninh Hòa và sông Cái - Nha Trang;
  • Khuyến nghị và hướng dẫn cập nhật Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh cho 04 tỉnh nằm trong 03 lưu vực sông: Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, dựa trên các biện pháp được đề xuất trong Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp theo lưu vực sông;
  • Nâng cao năng lực của chính quyền/tổ chức và các cơ quan phòng chống thiên tai cấp tỉnh trong việc cập nhật các phương pháp đánh giá rủi ro lũ lụt, chuẩn bị Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp theo lưu vực sông và cập nhật Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh.