Khóa đào tạo nhằm mục đích trang bị cho học viên kiến thức về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị trong nghiên cứu bảo vệ nguồn tài nguyên nước và môi trường nói chung; những thiết bị, máy móc, phương pháp phân tích đồng vị; truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp. Chương trình đào tạo được thực hiện bởi các chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu thủy văn của VIên Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội, trường Đại học Điện lực.