header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Người thực hiện Nội dung công việc Ngày thực hiện  Đánh giá
Trần Ngọc Anh Tổ chức hội thảo khởi động 16/01/2020 Hoàn thành
Trần Ngọc Anh Họp với WB lần 1 07/02/2020  
Trần Ngọc Anh Họp các chuyên gia thống nhất phương pháp đánh giá Rủi ro 06/02/2020 Hoàn thành
Trần Ngọc Anh Hoàn thiện báo cáo khởi đầu    

 

Sứ mệnh

Tiên phong kết nối giữa nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và BĐKH; quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh

Tầm nhìn

Đến năm 2025 trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á về giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng xuất sắc
Chuyên nghiệp, uy tín
Phục vụ cộng đồng