header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

CEFD có lợi thế vượt trội trong việc sử dụng các công nghệ trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và cơ sở hạ tầng trong sông và vùng ven biển như phần mềm Mike (11, 21 FM), Delft3D, SMS POM, ROMS, ECOMSED,... mô hình dự báo thời tiết và khí hậu như WRF, RAMS, RegCM, vv, tin nhắn SMS,... Cùng với việc thực hiện các dự án tư vấn, với hệ thống thiết bị được trang bị, CEFD đã tiến hành một số cuộc khảo sát kỹ thuật, đặc biệt là ở vùng ven biển, nơi thiếu dữ liệu địa hình không đáp ứng các yêu cầu của mô hình thủy động lực học có độ phân giải cao. Với hệ thống phần mềm chuyên dụng, trang thiết bị hiện trường đang có, Trung tâm đã và đang là một đơn vị mạnh trong việc triển khai các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực động lực học thủy khí và môi trường, đã có nhiều đóng góp cả trong nghiên cứu và thực tiễn, bước đầu tự chủ hoàn toàn về tài chính cho các hoạt động của trung tâm. Tuy nhiên, nhận thấy sự cần thiết trong việc tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ về quan trắc, lưu trữ, xử lý số liệu và mô phỏng/dự báo các quá trình khí tượng thủy văn biển và khu vực biển ven bờ cũng như nhu cầu xã hội hóa về thông tin khí tượng thủy văn và trường thủy động lực biển và khu vực biển ven bờ, Trung tâm đã tiến hành viết đề xuất “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn - môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai” và nhận được khoản tài trợ trị giá 1.860.116 USD tương đương với 42.280.430.946 VNĐ theo thỏa thuận tài trợ số 08/FIRST/2a/CEFD thuộc Dự án: “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” ngày 01/06/2017. 

DANH MỤC CÁC MÔ HÌNH/PHẦN MỀM CỦA TRUNG TÂM CEFD

Tên mô hình, phần mềm/ thiết bị liên quan

Phạm vi ứng dụng

Tình trạng

sử dụng

Tính ổn định của mô hình/phần mềm

Sở hữu/ thuê

CÁC MÔ HÌNH THỦY VĂN – THỦY LỰC

Bộ mô hình MIKE (Đan Mạch)

Kết nối mô hình 1 và 2 chiều cho vùng ngập lũ, cửa sông, biển, tính toán lan truyền các chất hòa tan

Tốt

Tốt

Thuê/Bản quyền

MIKE FLOOD
(Đan Mạch)

Tính toán thủy lực 1 và 2 chiều.

Tốt

Tốt

Có bản quyền Labkit version

Delft3D

Thủy động lực học, vận chuyển bùn cát và điạ mạo và chất lượng nước cho môi trường sông ngòi, cửa sông, ven biển

Tốt

Tốt

Có bản quyền và mã nguồn

Bộ SMS của Mỹ gồm có: HEC-RAS, HEC-HMS ...

Mô phỏng lũ từ mưa, diễn toán thủy lực 1, 2 chiều và vận chuyển bùn cát.

Tốt

Ổn định cao/ứng dụng dự báo nghiệp vụ tại Mỹ và Tây Âu

Có bản quyền

VRSAP của Việt Nam

Mô phỏng lũ 1 chiều và các ô chứa

Hoàn hảo

Chạy ổn định/ đã ứng dụng tại nhiều dự án trong nước

Đồng tác giả

KW-1D của Việt Nam

Mô phỏng lũ từ mưa cho lưu vực nhỏ

Tốt

Chạy ổn định/ đã thử nghiệm cho các sông ngòi miền Trung

Tác giả

CHYM (Italia)

Mô phỏng lũ từ mưa và diễn toán thủy lực 1 chiều, dự báo/ cảnh báo lũ/lũ quét

Tốt

Chạy ổn định/ ứng dụng nghiệp vụ tại Italia và một số nước Nam Âu

Có bản quyền và mã nguồn

WetSPA (Bỉ)

Mô phỏng lũ từ mưa

Tốt

Ổn định

Có bản quyền và mã nguồn

CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU PHỤC VỤ DỰ BÁO/CẢNH BÁO

RAMS

Mô hình dự báo thời tiết số trị

Tốt

Tốt

Có bản quyền

WRF (Mô hình Dự báo và Nghiên cứu thời tiết)

Mô hình dự báo thời tiết số trị

Tốt

Tốt

Mã nguồn mở

ETA

Mô hình dự báo thời tiết số trị

Tốt

Tốt

Có bản quyền

HRM

Mô hình dự báo thời tiết số trị

Tốt

Tốt

Có bản quyền

RegCM

Mô hình dự báo khí hậu khu vực

Tốt

Tốt

Mã nguồn mở

CÁC MÔ HÌNH/PHẦN MỀN GIS VÀ VIỄN THÁM

ArcGIS 10.2

Phân tích dữ liệu không gian, mô hình hóa bề mặt (mô hình số độ cao), chồng xếp các lớp thông tin không gian

Tốt

Ổn định

Có bản quyền

Ilwis 3.0

Mô hình hóa bề mặt, tính toán độ dốc, tương thích với nhiều nguồn dữ liệu

Tốt

Ổn định

Mã nguồn mở

Erdas Imagine 9.0

Phần mềm viễn thám chuyên nghiệp, có đầy đủ chức năng chính của 1 bộ phần mềm viễn thám. Đặc biệt, modul xử lý ảnh hàng không của Erdas Imagine được đánh giá là một trong những phần mềm xử lý ảnh hàng không tốt nhất hiện nay.

Tốt

Ổn định

Có bản quyền

Các phần mềm phụ trợ khác:
Mapinfo Professional 12.0; bộ Golden software; Geomatics PCI  9.0; ARCGIS 10.0 …

Mô phỏng dữ liệu, biên tập bản đồ, thể hiện các lát cắt, thiết kế trang in, ...

Tốt

Ổn định

Thuê/ bản quyền

CÁC THIẾT BỊ MÁY TÍNH VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Máy tính để bàn

Sử dụng chạy mô hình đơn giản, xử lý số liệu, bản đồ, …

Tốt

Ổn định

Sở hữu

Máy tính chủ và hệ thống lưu trữ

Phục vụ chạy các mô hình thời tiết, khí hậu và đại dương

Tốt

Ổn định

Sở hữu

 

 

 

 
Sứ mệnh

Tiên phong kết nối giữa nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và BĐKH; quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh

Tầm nhìn

Đến năm 2025 trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á về giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng xuất sắc
Chuyên nghiệp, uy tín
Phục vụ cộng đồng