header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Dự án gồm 4 nội dung chính:

 • A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
  • A1. Đánh giá tổng quan công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
  • A2. Xây dựng phương pháp luận và kế hoạch thực hiện gói thầu
  • A3. Lập danh sách các dữ liệu cần sử dụng và kế hoạch thu thập/mua dữ liệu, khảo sát thực địa
  • A4. Tổ chức hội thảo khởi động với Ban chỉ đạo PCTT&TKCN cấp tỉnh và các đơn vị liên quan
  • A5. Phối hợp với các dự án liên quan khác
  • A6. Xây dựng báo cáo khởi động
 • B. MÔ HÌNH LŨ
  • B1. Xây dựng các mô hình thủy văn-thủy lực cho từng lưu vực sông, khảo sát thực địa
  • B3. Chạy các kịch bản lũ
 • C. XÂY DỰNG IFMP & LỒNG GHÉP VÀO KẾ HOẠCH PCTT CẤP TỈNH
  • C1. Lập mô hình đánh giá rủi ro lũ lụt và lập bản đồ rủi ro lũ lụt
  • C2. Đề xuất giải pháp và đánh giá hiệu quả và xếp thứ tự ưu tiên (Công trình và phi công trình)
  • C3. Xây dựng kế hoạch QLLTH
  • C4. Xây dựng Hướng dẫn qui trình lồng ghép Kế hoạch QLLTH theo lưu vực sông vào Kế hoạch PCTT cấp tỉnh
  • C5. Hội thảo kỹ thuật và hoàn thiện các Kế hoạch
 • D. XÂY DỰNG CSDL & ĐÀO TẠO
  • D1. Thiết kế mô đun quản lý CSDL dựa trên GIS
  • D2. Xây dựng chương trình tăng cường năng lực
  • D3. Tổ chức đào tạo
  • D4. Thúc đẩy hợp tác liên tỉnh
Sứ mệnh

Tiên phong kết nối giữa nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và BĐKH; quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh

Tầm nhìn

Đến năm 2025 trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á về giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng xuất sắc
Chuyên nghiệp, uy tín
Phục vụ cộng đồng