TẠI TỈNH LAI CHÂU:

Vào hồi 21 giờ 49 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 03 năm 2023 tức 04 giờ 49 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 4.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.534 độ vĩ Bắc, 102.672 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bản đồ chấn tâm động đất tại khu vc huyn Mường Tè, tnh Lai Châu

TẠI TỈNH VĨNH PHÚC:

Vào hồi 01 giờ 09 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 3 năm 2023 tức 08 giờ 09 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.215 độ vĩ Bắc, 105.554 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bản đồ chấn tâm động đất tại  huyn Yên Lc, tnh Vĩnh Phúc

 

Nguồn: Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai