Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kết hợp cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu nguồn nước khoáng ion kiềm tốt cho sức khỏe
 

Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo UBND, Sở Y tế và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An; đại diện bác sĩ, lãnh đạo Học viện Quân y, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Đại học Y Vinh; đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN do PGS.TS. Ngạc An Bang, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Trưởng đoàn.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kết hợp cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu nguồn nước khoáng ion kiềm tốt cho sức khỏe
PGS.TS. Ngạc An Bang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty AGRIMEX đã trình bày báo cáo tổng kết đánh giá hiệu quả sử dụng nước CO2. Cùng với đó, đại diện lãnh đạo Học viện Quân y, Bệnh viện Đại học Y Vinh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng có những chia sẻ về kết quả sử dụng nước khoáng giàu Bicarbonate trong điều trị cho bệnh nhân.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kết hợp cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu nguồn nước khoáng ion kiềm tốt cho sức khỏe
Ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty AGRIMEX phát biểu tại Hội nghị

Đại diện đơn vị nghiên cứu, PGS.TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung, Phó Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã trình bày kết quả nghiên cứu của Nhà trường trong việc đánh giá tính an toàn và hoạt tính sinh học của nước khoáng giàu Bicarbonate trên mô hình nuôi cấy tế bào in vitro và mô hình phôi cá ngựa vằn zebrafish.

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kết hợp cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu nguồn nước khoáng ion kiềm tốt cho sức khỏe
PGS.TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung, Phó Trưởng Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội nghị

Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và Tổng công ty AGRIMEX là minh chứng cho thấy khoa học luôn song hành với các hoạt động của cuộc sống. Đây cũng là hướng đi được Nhà trường luôn ưu tiên và chú trọng phát triển. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy trong khuôn khổ và phạm vi Nhà trường, những hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp luôn giúp các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đưa các kiến thức khoa học tiệm cận với cuộc sống và giải quyết những vấn đề thiết yếu của xã hội. Đó cũng chính là phương châm “trách nhiệm xã hội” mà Nhà trường luôn đặt ra cho mình trên hành trình xây dựng và phát triển.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kết hợp cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu nguồn nước khoáng ion kiềm tốt cho sức khỏe
Đoàn cán bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tham dự Hội nghị
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kết hợp cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu nguồn nước khoáng ion kiềm tốt cho sức khỏe
 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kết hợp cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu nguồn nước khoáng ion kiềm tốt cho sức khỏe
Đoàn Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đến thăm các cơ sở y tế đã và đang sử dụng nước giàu khoáng Bicarbonate trong hỗ trợ điều trị

Trích nguồn: http://hus.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hop-tac-quoc-te/truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-ket-hop-cung-doanh-nghiep-trong-nghien-cuu-nguon-nuoc-khoang-ion-kiem-tot-cho-suc-khoe-141341.html