Vào ngày 27-29/11/2019, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra Diễn đàn khu vực Đông Nam Á và các buổi đào tạo giới thiệu phần mềm của Stitching Deltares, Hà Lan. Buổi diễn đàn đã thu hút được sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

(Nguồn: https://dsd-sea.deltares.org)

Diễn đàn ngày 28/11/2019 về “Các phần mềm thủy văn hỗ trợ xây dựng chính sách và ra quyết định thời gian thực” đã có sự tham gia trình bày của các khách mời đến từ Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, trong đó NCV. Trần Thanh Huyền, CEFD và Đinh Phương Trang, Deltares Hà Lan đã có bài trình bày về “Tích hợp hệ thống, Hỗ trợ kỹ thuật, Xây dựng Quy trình vận hành cho hệ thống tích hợp nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm tại Việt Nam”. Bài thuyết trình đã trình bày kết quả thu được từ dự án Hợp phần 2 WB5 về “Tăng cường dự báo và cảnh báo sớm tại Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.