Dự án “Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và phòng chống thiên tai thông qua sự tham gia của khối công tư trong khai thác cát bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)”, gọi tắt là Dự án quản lý Khai thác Cát Bền vững, được tài trợ bởi Quỹ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) - BMU thông qua WWF-Việt Nam, do Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn làm chủ dự án. Dự án được thực hiện tại 13 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong 5 năm (2019 - 2023) với mục tiêu cụ thể là:

  1. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng cát cho ĐBSCL với sự phối hợp cùng các đối tác quan trọng.
  2. Tăng cường nhận thức của cộng đồng và các cơ quan ra quyết định về những tác động của việc khai thác cát và sỏi không bền vững, làm gia tăng thiên tai ở ĐBSCL.
  3. Tăng cường khả năng cho các đối tác truy cập thông tin về rủi ro liên quan đến khai thác cát, sỏi và thúc đẩy tìm kiếm các nguồn vật liệu thay thế cát sỏi trong lĩnh vực xây dựng.
  4. Xây dựng các khuyến nghị, hướng dẫn về khai thác cát sỏi bền vững và lồng ghép trong chính sách phòng chống thiên tai và phát triển bền vững ở ĐBSCL.

Nghiên cứu “Xây dựng ngân hàng cát trên toàn đồng bằng cho Đồng bằng sông Cửu Long” là một trong hai nghiên cứu quan trọng nhất của Dự án quản lý Khai thác Cát Bền vững, được xem là những nghiên cứu đầu tiên về đề tài này ở quy mô toàn đồng bằng.

          Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ngân hàng cát hiện tại với tầm nhìn đến năm 2030-2050 (trữ lượng cát hiện có ở trong sông, lượng cát đổ về đồng bằng từ thượng nguồn, khối lượng cát khai thác trong đồng bằng, di chuyển/biến động, bồi tụ và lượng cát trao đổi với biển); ghi lại biến động theo mùa của dòng chảy và liên kết với vận chuyển cát và hình thái động lực học.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyết, với sự tham gia của các bộ ngành (12 đại biểu đến từ bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục & Đào tạo, bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, bộ Khoa học & Công nghệ, bộ Công an); các địa phương trong vùng dự án (35 đại biểu đến từ Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long); các đối tác phát triển (08 đại diện đến từ GIZ (Cần Thơ), USAID, IUCN, Pan Nature, Đại sứ quán Đức, Diễn đàn Mê Kông); và nhiều đại diện khác đến từ IKI tại Việt Nam, WWF Việt Nam, WWF Đức, WWF Châu Á Thái Bình Dương, Ủy hội sông Mê Kông (MRCs) Lào, các khu vực tư nhân và daonh nghiệp nhà nước, và liên danh tư vấn.