header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thanh Tùng

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật

​​​​​​​

Công trình công bố

​​​​​​​

Đội ngũ cán bộ

Phạm Hoàng Hiệp

Trình độ:
Số điện thoại:
Email: hiepph@hus.edu.vn

Phạm Duy Huy Bình

Phó trưởng Phòng
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại: 0366228113
Email: phambinh@hus.edu.vn

Hà Thùy Dương

Trình độ:
Số điện thoại:
Email: duonght090586@gmail.com

Nguyễn Kim Ngọc Anh

Trưởng phòng
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại:
Email: ngocanhnk@hus.edu.vn