header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Bách Tùng

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Bách Tùng

Ngày sinh: 19/09/1995

Nơi sinh: Dân Hòa - Thanh Oai - Hà Nội

Quê quán: Dân Hòa - Thanh Oai - Hà Nội

Cơ quan công tác: Trung tâm động lực học thủy khí môi trường

Địa chỉ cơ quan:  334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chức vụ: Phó trưởng phòng Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ, Đại viên văn phòng Miền Nam

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Mô hình toán thủy văn, thủy lực, lan truyền chất lượng nước

 • Bộ mô hình MIKE
 • Bộ mô hình HEC
 • Bộ mô hình DELTA
 • Các mô hình toán 1D, 2D, 3D

- GIS và viễn thám

 • Công cụ Mapinfor, Arcgis, Global mapper,...

 

​​​​​​​ 

Công trình công bố
 1. Bùi Anh Tuấn, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Bách Tùng, Đánh giá tác động của tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đến diễn biến ngập lụt thành phố Đà Nẵng khi có sự vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Tạp chí khí tượng thủy văn số tháng 9 - 2017
 2. Nguyễn Bách Tùng, Mô phỏng và dự báo xâm nhập mặn hạ lưu sông Mã (tỉnh Thanh Hóa) dưới tác động của Biến đổi khí hậu, Hội nghị Địa Lí toàn quốc lần thứ X
 3. Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Bách Tùng, Nguyễn Đại Trung (2019), Phát triển mô hình Delta cảnh báo xâm nhập mặn các sông vùng hạ lưu lưu vực Vu Gia - Thu Bồn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 6B
 4. Vũ Thị Thu Lan  , Hoàng Thanh Sơn  , Nguyễn Bách Tùng , Đào Bích Thủy , Nguyễn Thị Hải Yến (2019), Cân bằng nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn bằng mô hình MIKE HYDRO BASIN, Tạp chí khí tượng thủy văn, tr 1, số 12/2019
 5. Nguyen Mai Dang , Le Ngoc Vien , Nguyen Bach Tung , Tran Anh Duong and Thanh Duc Dang (2019), Assessment of climate change and sea level rise impacts on flows and saltwater intrusion in the Vu Gia Thu Bon River Basin, Vietnam, The International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC), page 1367 – 1374
 6. Hồ Việt Cường, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Bách Tùng (2020),Ứng dụng mô hình Mike 3mô phỏng xâm nhập mặn sông Ninh Cơ trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy lợi, tr 21, số 58/2020
 7. Nguyễn Bách Tùng, Đặng Đình Đức, Trần Vinh Quang, Nguyễn Đại Trung (2020), Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến các công trình lấy nước tưới vào thời kì kiệt của sông Ninh Cơ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 710, 43-57.


   

Đội ngũ cán bộ

Bùi Thị Thêu

Kế toán
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: buithitheu827@gmail.com

Nguyễn Hồng Thủy

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: nguyenhongthuy@hus.edu.vn

Trần Ngọc Anh

Giám đốc
Trình độ: PGS. TS
Số điện thoại: 0915051515
Email: tranngocanh@hus.edu.vn

Phạm Duy Huy Bình

Phó trưởng Phòng
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại: 0366228113
Email: phambinh@hus.edu.vn