header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lê Thị Thanh Huệ

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật

​​​​​​​

 

Công trình công bố

​​​​​​​

 

Đội ngũ cán bộ

Nguyễn Việt Hằng

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: viethang1485@gmail.com

Nguyễn Thanh Tùng

Trình độ:
Số điện thoại:
Email: thanhtung@hus.edu.vn

Trần Quang Đức

Phó Giám Đốc
Trình độ: PGS. TS
Số điện thoại:
Email: tranquangduc@hus.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó trưởng phòng
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại: 0936052449
Email: trangnguyen1604@gmail.com