header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thanh Bình

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Ngày sinh: 23/03/1981

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh

Cơ quan công tác: Trung tâm động lực học thủy khí môi trường

Địa chỉ cơ quan:  334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Lĩnh vực nghiên cứu:

GIS và Viễn thám ứng dụng

​​​​​​​

Công trình công bố

​​​​​​​

Đội ngũ cán bộ

Trần Vinh Quang

Phụ trách Công tác Khảo sát
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại:
Email: tranvinhquang@hus.edu.vn

Nguyễn Bách Tùng

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại: 0979557265
Email: bachtung_cefd@hus.edu.vn

Lê Thị Thanh Huệ

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại: 0967267632
Email: lethithanhhue1_t60@hus.edu.vn

Lý Tuấn Minh

Thực tập sinh
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: lytuanminh122@gmail.com