Mô tả sơ lược về dự án:

- Thu thập tài liệu, số liệu phục vụ dự án;

- Khảo sát thủy văn tuyến khu vực dự án;

- Khảo sát thủy văn công trình tràn, cống;

- Thống kê & tính toán đặc trưng lũ với chu kỳ lặp lại 50 năm và 100 năm, mực nước dâng do bão tới khu vực dự án;

- Xác định các điểm thoát nước hiện hữu (Điều tra khảo sát hiện trường; tính toán, đánh giá khả năng thoát nước dựa trên kết quả điều tra; lập báo cáo thuyết minh (Anh - Việt).