Công đoàn CEFD tham quan Quảng Ninh

Trong 2 ngày cuối tuần 29 – 30/06/2019, Công đoàn Trung tâm đã tổ chức cho các cán bộ tham quan, du lịch thành phồ Hạ Long, Quàng Ninh. Nhân dịp chuyến đi, cán bộ Trung tâm cũng đến thăm hỏi gia đình cán bộ Trần Vinh Quang. Đây là hoạt động thường xuyên của Công đoàn Trung tâm nhằm mục đích tăng cường sự đoàn kết của các cán bộ đang làm việc tại Trung tâm.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bầu trời, đại dương, bãi biển, trẻ em, ngoài trời, thiên nhiên và nước