Công văn về xuất hợp tác thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ 2019

Phòng Hành chính – Tổng hợp (CEFD):

Xin thông báo về nội dung công văn số 1068/ĐHQGHN-KHCN ngày 30/3/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về việc đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ năm 2019 (file đính kèm).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học được biết để xây dựng hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (theo nhu cầu).

Hồ sơ đề xuất đề nghị gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ (P. 306E, nhà T1) trước ngày 13/4/2018 để tổng hợp gửi Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét trước khi hồ sơ được gửi tới Bộ KH&CN. CV 1068 – ĐHQGHN

Nguồn: Phòng Khoa học – Công nghệ