Dịch vụ khoa học

1

Dự án BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

19/09/2017

1. Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Mô tả sơ lược dự án: Dự án nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu khí hậu của khu vực và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động tự…

IMG_0071

Dự án Quản lý thiên tai ở Việt Nam (WB5) (PMO)

19/09/2017

C2-DV1 thuộc Dự án “Tích hợp Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam”, Vn-Haz/WB5 Mô tả sơ lược dự án: – Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm để phòng ngừa thiên tai ở tất…