Giới thiệu

Trung tâm Động lực và Môi trường biển (Marine Dynamics and Environment Center – MDEC) được thành lập theo Quyết định số 1265/TCCB ngày 13 tháng 09 năm 1999 do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định. Nhằm tập hợp rồng rãi các nhà giáo, các nhà khoa học làm việc không chỉ trong các lĩnh vực khoa học biển mà còn trong nhiều lĩnh vực Động lực học có liên quan đặc biệt trong môi trường chất chảy (fluid) trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Động lực và Môi trường biển đã được đổi tên, nâng cấp và mở rộng chức năng hoạt động thành Trung tâm Động lực học thủy khí Môi trường (CEFD) theo quyết định số 4034/QĐ-TCCB ngày 27/11/2009 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực động lực học trong môi trường chất lỏng và không khí, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học, triển khai dự án với công tác đào tạo và phục vụ xã hội.

Ngày nay đội ngũ cán bộ chính nhiệm, cán bộ tư vấn và các cộng tác viên của Trung tâm CEFD trong thời điểm hiện tại gồm có 53 cán bộ cả chính và kiêm nhiệm:

– 03 Giáo sư, 15 Phó giáo sư

– 17 Tiến sỹ

– 18 Thạc sỹ.

Trung tâm CEFD thực hiện các dịch vụ tư vấn thông qua đội ngũ cán bộ tư vấn và các cộng tác viên, dưới sự điều hành của Ban giám đốc (có 02 Phó giám đốc quản lý các hoạt động dịch vụ tư vấn và văn phòng hành chính tổng hợp) và các cán bộ hỗ trợ về thủ tục tài chính, hành chính.

Lĩnh vực nghiên cứu chỉnh của Trung tâm:

  • Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao các công nghệ, sản phẩm Khoa học ứng dụng trong dự báo và cảnh báo thiên tai (dự báo thời tiết, khí hậu, lũ lụt, xâm nhập mặn…).
  • Mô hình hóa các quá trình thủy động lực thủy khí môi trường và ứng dụng trong nghiên cứu khí quyển, sông, biển, cửa sông, ven biển và sinh thái – môi trường nước và không khí.
  • Nghiên cứu, đề xuất, ứng dụng các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (biện pháp thể chế, biện pháp chuẩn bị, biện pháp ứng phó…)
  • Nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường sinh thái.
  • Xây dựng và phát triển mô hình hiện đại về quản lý, phân tích các thông tin, số liệu và hình thành ngân hàng dữ liệu khí tượng, thủy văn và hải văn. Xây dựng hệ thống thông tin hải dương phục vụ cho các hoạt động trên sông, biển và đới bờ.
  • Xây dựng và triển khai các công nghệ quản lý, khai thác bền vững tài nguyên và môi trường biển (tính toán và dự báo các thông số địa – thủy động lực công trình, hệ sinh thái, môi trường biển và cửa sông, đánh bắt hải sản….)

Sứ mệnh: Tiên phong kết nối giữa nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và BĐKH; quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh.

Tầm nhìn: Đến năm 2025 trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á về giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh.

Giá trị cốt lõi:

  • Chất lượng xuất sắc
  • Chuyên nghiệp, uy tín
  • Phục vụ cộng đồng