Thông tin cá nhân

Họ tên: Lê Hữu Nam

Năm sinh: 08/02/1993

Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Thanh Hóa

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam

E-mail: lehuunam.0802@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Kỹ sư

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức:

Ngoại ngữ: Tiếng anh

Quá trình đào tạo
Kinh nghiệm công tác
Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố