Thông tin cá nhân

Họ tên: Trần Bích Liên

Năm sinh: 19/11/1969

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Hà Nội

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Địa chỉ cơ quan: 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: lien.tranbich@gmail.com

Chức vụ: Kế toán viên

Trình độ học vấn: Cử nhân

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức: Chuyên viên

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo
1994-1999 Kỹ sư kinh tế xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội
1988-1990 Theo học ngành thi công, trường Trung học Xây dựng Hà Nội

2005: Bồi dưỡng kế toán trưởng do bộ Tài chính cấp

 

Kinh nghiệm công tác

Có 23 năm công tác, trong đó có 15 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc của kế toán trưởng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty TNHH và 8 năm kiêm công tác quản lý. Có các kinh nghiệm chính sau:

  • Kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán;
  • Lập báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của công ty, tổ chức;
  • Có kinh nghiệm làm việc với các ban quản lý dự án, chủ công trình, các tổ chức phi chính phủ: World Bank, UNICEF, DANIDA, UNDP…
  • Điều phối, giám sát việc thực hiện dự án;
  • Điều hành các hoạt động chung của công ty, tổ chức.
  • Có hiểu biết các vấn đề về luật pháp liên quan đến hợp đồng kinh tế, tài chính kế toán, thuế, lao động tiền lương
Từ 03/2014 đến nay

Đơn vị công tác

 

 

 

Ngành nghề kinh doanh

 

Chức danh

Nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Người quản lý trực tiếp

 

:

 

 

 

:

 

:

:

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn thuộc trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (nay là Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Nghiên cứu khoa học công nghệ, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng để phát triển rừng ngập mặn

Cộng tác viên

Quản lý hồ sơ dự án của Ban. Lập dự toán, làm thanh toán khối lượng, hoàn công với nhà thầu chính

Dự án tiêu biểu đang tham gia thực hiện:  Gói thầu: “Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng” thuộc dự án “Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng”, thực hiện trong giai đoạn từ 2015-2019

CN. Phan Hồng Anh

Email: phananh1977@yahoo.com

Từ 07/2013 đến 01/2017:

Đơn vị công tác

 

:

 

Ban Quản lý Dự án 11-P04-VIE, trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngành nghề kinh doanh : Thực hiện Dự án “Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam” thuộc chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu Đan Mạch – Việt Nam giai đoạn 2011-2013 do quĩ Danida Fellowship Center tài trợ;
Chức danh : Tư vấn độc lập
Người quản lý trực tiếp : GS. TS. Phan Văn Tân

Email: phanvantan@hus.edu.vn

Nhiệm vụ :   Lập hồ sơ, chứng từ giải ngân; lập sổ sách kế toán; lập báo cáo tài chính hàng năm cho kiểm toán và nhà tài trợ

 

Từ 04/2010 đến 01/2014:    
Đơn vị công tác : Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu – Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh : Nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu biến đổi về đất đai, tài nguyên, khí hậu…
Chức danh : Kế toán trưởng trưởng phòng hành chính tổng hợp
Người quản lý trực tiếp : PGS. TS. Phạm Văn Cự

Email: pvchanoi@vnn.vn

Nhiệm vụ :   Quản lý tài chính, làm thanh quyết toán các dự án với Nhà nước (bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường), nước ngoài như: DANIDA, UNDP, Wold Bank…

Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo thuế hàng tháng, quí, năm;

Lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính và báo cáo quản trị;

Quản lý tiến độ dự án;

Làm đề xuất tài chính cho hồ sơ thầu;

Xây dựng và quản lý đội ngũ các chuyên gia cộng tác viên trong lĩnh vực xã hội học, viễn thám, khí hậu…

Các dự án tiêu biểu trực tiếp tham gia: (1) Dự án “Tác động của biến đổi khí hậu đến biến đổi sử dụng đất và thay đổi sinh kế cộng đồng ở Đồng bằng Sông Hồng” thuộc chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu Đan Mạch – Việt Nam do quĩ Danida Fellowship Center tài trợ; (2) Dự án “Nghiên cứu biến động sử dụng đất và môi trường tự nhiên dưới ảnh hưởng của các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội trong khung cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, lấy ví dụ tại đồng bằng sông Hồng và khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam” thuộc chương trình nghị định thư giữa Việt Nam và Vương Quốc Bỉ; (3) Dự án xây dựng “Chương trình đào tạo Thạc sỹ về Biến đổi khí hậu” và biên soạn cuốn sách “Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu” cho Ban QLDA “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính” thuộc bộ Tài nguyên Môi trường.

     
Từ 03/2009 đến  5/2012 :  
Đơn vị công tác : Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển ViệtnamIT
Ngành nghề kinh doanh : Bệnh viện máy tính quốc tế iCARE, trường Cao đẳng dạy nghề iSPACE – chi nhánh Hà Nội (kinh doanh theo nhượng quyền thương mại của Nguyên Hoàng Group)
Chức danh : Cố vấn điều hành
Người quản lý trực tiếp : Giám đốc Lê Đức Dũng

Email: dungld.hn@icare.com.vn

Nhiệm vụ :   Cố vấn, tham mưu cho công ty các vấn đề về tài chính-kế toán-nhân sư

Xây dựng các qui định của công ty về quản lý nhân sự và tài chính.

     
Từ 03/2006 đến 12/2009 :  
Đơn vị công tác : Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ ADCOM
Ngành nghề kinh doanh : Tư vấn xây dựng, phần mềm tin học, gỗ nội thất, môi trường và phát triển cộng đồng.
Chức danh : Phó giám đốc, kế toán trưởng
Người quản lý trực tiếp : Giám đốc Lê Đức Phúc

Email: phucld@adcom.vn

Nhiệm vụ :   Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi giám đốc đi vắng;

Phụ trách công việc đối ngoại của công ty;

Lập kế hoạch tài chính cho tháng, năm của toàn công ty và các bộ phận;

Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo thuế hàng tháng, quí, năm;

Lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính và báo cáo quản trị;

Quản lý việc thu hồi công nợ;

Trực tiếp bảo vệ dự toán đối với các công trình phải thẩm định dự toán. Làm hồ sơ thanh quyết toán các công trình, dự án;

Tổ chức thực hiện các dự án phát triển cộng đồng;

Làm đề xuất tài chính cho hồ sơ thầu đối với các dự án về phát triển và nâng cao năng lực của cộng đồng;

Xây dựng và quản lý đội ngũ các chuyên gia cộng tác viên trong lĩnh vực xã hội học, nước sạch và vệ sinh, …;

Trực tiếp làm công việc quyết toán thuế.

Các dự án tiêu biểu trực tiếp tham gia điều phối hoạt động: (1) Dự án “Đánh giá những yếu tố  tác động đến sự lây nhiễm HIV/AID trong ngành thủy sản tại 9 tỉnh (Quảng Ninh, Sơn La, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đăk Lak, An Giang, Bến Tre, Cà Mau)”. Dự án nằm trong hợp phần STOFA của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Danida tài trợ. (2) Khảo sát toàn quốc về trẻ em đường phố cho dự án “Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, nguồn vốn tài trợ UNICEF. (3) Dự án “Điều tra đánh giá các vùng bị ảnh hưởng và các bên liên quan – nghiên cứu quy hoạch tổng thể trạm nghỉ bên đường thí điểm tại 3 tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình” do JICA tài trợ. (4) Dự án Đánh giá nhu cầu đào tạo; Đào tạo nâng cao nhận thực của cộng đồng, chính quyền địa phương cho các Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nam Định thuộc Chương trình nâng cấp đô thị do WB tài trợ. (5) Dự án Đào tạo về lồng ghép vấn đề Giới trong các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thuộc hợp phần SCAFI của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Danida tài trợ.

     
Từ 07/2003 đến 12/2005 :  
Đơn vị công tác : Công ty TNHH Hercules Việt Nam (công ty 100% vốn của Thụy Điển)
Ngành nghề kinh doanh : Thi công xử lý nền đất yếu bằng cọc đất xi măng theo công nghệ LIMIX của Thụy Điển
Chức danh : Kế toán trưởng
Người quản lý trực tiếp : Giám đốc Stefan Dahlin

Email: stefan.dahlin@hercules.se

Nhiệm vụ :   Lập chứng từ và ghi chép sổ sách kế toán;

Kê khai thuế hàng tháng, quí, năm;

Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị theo tháng, quí, năm cho công ty mẹ tại Thụy Điển;

Làm việc với cán bộ kiểm toán và cán bộ quyết toán thuế của cơ quan  thuế;

Tính thuế TNCN cho cán bộ người Việt Nam và nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

     
Từ 10/2000 đến 09/2004 :  
Đơn vị công tác : Văn phòng đại diện công ty Hercules Grundlaggning AB thuộc tập đoàn xây dựng NCC của Thụy Điển
Ngành nghề kinh doanh : Triển khai công nghệ LIMIX – xử lý nền đất yếu bằng cọc đất xi măng vào Việt Nam
Chức danh : Cán bộ điều phối
Người quản lý trực tiếp : Trưởng đại diện : Bertil Nord

Email: bertil.nord@nordvn.com

Nhiệm vụ : Quản lý tài chính, nhân sự
     
Từ 03/1993 đến 01/2004 :  
Đơn vị công tác : Công ty Liên doanh về Kỹ thuật Nền móng và Công trình
Ngành nghề kinh doanh : Là công ty Liên doanh đầu tiên của ngành xây dựng ở Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.
Chức danh :   Từ 3/1993 đến 12/1999 (nhân viên kế toán kiêm văn phòng)

Từ 01/2000 đến tháng 01/2004 (kế toán trưởng)

Người quản lý trực tiếp : Giám đốc PGS. TS. Nguyễn Trường Tiến

Email: truongtien@gmail.com

Nhiệm vụ :   Các công việc văn phòng: Tổ chức hội thảo, quản lý hồ sơ nhân sự, làm thủ tục nhập cảnh cho các cá nhân người nước ngoài sang làm việc tại công ty…

Lập chứng từ và ghi chép sổ sách kế toán;

Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị;

Làm việc với kiểm toán, và cơ quan thuế.

Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố