Thông tin cá nhân

Họ tên: Trần Đức Trung

Năm sinh: 01/01/1994

Nơi sinh: Hải Dương

Quê quán: An Bình- Nam Sách-Hải Dương

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Địa chỉ cơ quan: 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

E-mail: tranductrung.csu@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Cử nhân

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức:

Ngoại ngữ: English

Quá trình đào tạo

2012-2016: Chuyên ngành Thủy văn học-Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

 

Kinh nghiệm công tác
  • 07/2015: Điều tra xã hội tại vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang
  • 05/2016: Điều tra xã hội tại Tây Nguyên (tỉnh Đắc-lắc, Lâm Đồng)
  • 06&12/2016: Điều tra bảo tồn Dơi tại vườn Quốc Gia U Minh Thượng, Kiên Giang
  • 01/2017: Điều tra đất đai tại tỉnh Điện Biên
Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu

Tính toán thủy văn, thủy lực

Mô hình hóa thủy văn, thủy lực

GIS & Viễn thám

Khoa học lâm nghiệp

đề tài, dự án
Công Trình Công bố
  1. Quy Van Khuc, Mustapha Alhassan, John B. Loomis, Trung Duc Tran, Mark W. “Estimating Urban Households’ Willingness-to-Pay for Upland Forest Restoration in Vietnam, Open Journal of Forestry (USA)
  1. Khuc Van Quy, Tran Duc Trung, Tran Quang Bao. 2016. “Estimating households’ willingness-to-pay for wildfire prevention in the buffer zone of U Minh Thuong National Park, Kien Giang. Vietnamese” Journal of Forest Science and Technology 01: 10-18