Thông tin cá nhân

Họ tên: Trần Vinh Quang

Năm sinh: 02/12/1994

Nơi sinh: Hạ Long - Quảng Ninh

Quê quán: Hạ Long - Quảng Ninh

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường - CEFD

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: quangtv21294@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Cử nhân

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức:

Ngoại ngữ:

Quá trình đào tạo
Kinh nghiệm công tác
Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố