Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi năm 2018

Thông báo về viết bài gửi: Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy Lợi – 2018 được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 năm 2018.

Công tác đăng ký, gửi bài, phản biện được tổ chức thực hiện online trên website của Hội nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, chia sẽ ý kiến giữa các tác giả và phản biện (xem chi tiết theo link TB 1)

Gửi bài trực tuyến qua websitehttp://hntn.tlu.edu.vn

Mẫu format bài viết: Format 2018

Thời gian: 

15/8/2018        Hạn cuối nộp bài

12/9/2018        Kết thúc phản biện lân 1

19/9/2018        Tác giả gửi lại bài theo PB lần 1

26/9/2018        Kết thúc phản biện lần 2

27/9/2018        Hoàn thành việc chuyển trạng thái (accept/ reject)

30/9/2018       Nộp bài hoàn chỉnh

16/11/2018       Hội nghị thường niên

Mọi thông tin gửi về Ban tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi – 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

ĐT: 04.38534198; Email: khcn@tlu.edu.vn.

Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Trường Giang- DĐ: 0962576712

                              Nguyễn Tuấn Anh – DĐ: 0985941212

Các báo cáo đạt chất lượng sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018 của Trường (có chỉ số ISBN), đã được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy Lợi công nhận tính điểm khoa học.