Dịch vụ tư vấn

I. LĨNH VỰC TƯ VẤN

Trung tâm Động lực học thủy khí Môi trường (CEFD) được thành lập theo quyết định số 4034/QĐ-TCCB ngày 27/11/2009 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội, tiền thân là “Trung tâm Động lực và Môi trường biển (Marine Dynamics and Environment Center – MDEC)” được thành lập theo Quyết định số 1265/TCCB ngày 13 tháng 09 năm 1999 do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia thực hiện đề tài và tư vấn giám sát ở các lĩnh vực (khí tượng – thủy văn – hải dương học).

Đội ngũ chuyên gia là các nhà khoa học đầu ngành ở các lĩnh vực khí tượng – thủy văn – hải dương đảm nhiệm vai trò là hội đồng tư vấn (03 Giáo sư, 15 Phó Giáo sư, 17 Tiến sĩ) cộng với đội ngũ chuyên viên đã có nhiều kinh nghiệm tham gia các đề tài/dự án.

Ngày nay Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường là 1 trong những đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực đặc biệt là thủy động lực học và môi trường.

II. CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

Hợp đồng: Đánh giá tác động của BĐKH và NBD đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó.

 • Địa điểm thực hiện: Tỉnh Khánh Hòa
 • Chuyên gia tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh (cán bộ cao cấp); TS. Trần Quang Đức; ThS. Đặng Đình Đức; ThS. Trịnh Tuấn Long, ThS. Nguyễn Trung Kiên.
 • Mô tả dự án: Đánh giá tác động của BĐKH và NBD đến đa dạng sinh học ven biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó.

Hợp đồng: “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

 • Địa điểm thực hiện: Tỉnh Hưng Yên
 • Chuyên gia tư vấn: Trần Ngọc Anh (chủ nhiệm), Trần Quang Đức, Trịnh Tuấn Long, Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá.
 • Mô tả dự án: Đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tên Hợp đồng : C2-DV1 thuộc Dự án “Tích hợp Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam”, Vn-Haz/WB5

 • Địa điểm thực hiện: Việt Nam
 • Các chuyên gia tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh (điều phối dự án)
 • Mô tả dự án: Tích hợp Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam

Tên hợp đồng: Thu thập – tính toán, phân tích xử lý và chỉnh biên tài liệu khí tượng thủy phục vụ: Lập báo cáo kiểm định an toàn đập bê tông công trình hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi

 • Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Ngãi
 • Các chuyên gia tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh (điều phối dự án), ThS. Đặng Đình Đức, ThS. Đặng Đình Khá.
 • Mô tả dự án: Thu thập – tính toán, phân tích xử lý và chỉnh biên tài liệu khí tượng thủy phục vụ: Lập báo cáo kiểm định an toàn đập bê tông công trình hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi

Tên Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn về “Khảo sát và đánh giá hệ thống thủy văn VQG Phong Nha – Kẻ Bàng”

 • Địa điểm thực hiện: VQGPNKB, Tỉnh Quảng Bình
 • Các chuyên gia tư vấn thực hiện: PGS.TS. Trần Ngọc Anh, ThS. Đặng Đình Đức
 • Mô tả dự án: Cung cấp cơ sở khoa học về hệ thống thủy văn cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học cho vùng đệm và vùng lõi của VQG Phong Nha-Kẻ Bàng.

Tên Hợp đồng:Lắp đặt và chuyển giao công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển khu vực tỉnh Quảng Ngãi” thuộc Dự án: ”Xây dựng công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển khu vực tỉnh Quảng Ngãi

 • Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Ngãi
 • Các chuyên gia tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh, ThS. Đặng Đình Đức, ThS. Đặng Đình Đức
 • Mô tả dự án: Lắp đặt và chuyển giao công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển cho khu vực tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
 • Giám đốc dự án: GS.TS. Trần Tân Tiến

Tên Hợp đồng: Tính toán các Đặc trưng khí tượng, hải văn phục vụ lập Dự án, thiết kế công trình khu vực DK I

 • Địa điểm thực hiện: Tỉnh Khánh Hòa
 • Các chuyên gia tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh
 • Mô tả dự án: Tính toán các Đặc trưng khí tượng, hải văn phục vụ lập Dự án, thiết kế công trình khu vực DK I
 • Giám đốc dự án: GS.TS. Đinh Văn Ưu

Tên Hợp đồng: Đánh giá tác động của BĐKH và NBD đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa

 • Địa điểm thực hiện: Tỉnh Khánh Hòa
 • Tên khách hàng: Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Khánh Hòa
 • Các chuyên gia tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh, TS. Trần Quang Đức, ThS. Đặng Đình Đức, ThS. Đặng Đình Khá
 • Mô tả dự án: Đánh giá tác động của BĐKH và NBD đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa.
 • Điều phối viên: PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Tên Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ tư vấn gói thầu số 17: Phát triển công nghệ cảnh báo xâm nhập mặn tại hạ lưu của hệ thống sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực của cán bộ địa phương trong việc vận hành các công trình tưới tiêu

 • Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa
 • Tên khách hàng: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (MARD)
 • Các chuyên gia tư vấn thực hiện: PGS.TS. Trần Ngọc Anh, ThS. Đặng Đình Đức, ThS. Đặng Đình Khá.
 • Đội trưởng đội tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh
 • Mô tả dự án: Phát triển công nghệ cảnh báo xâm nhập mặn tại hạ lưu của hệ thống sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực của cán bộ địa phương trong việc vận hành các công trình tưới tiêu.

Tên Hợp đồng: Hợp đồng số 004/2012/HĐDV: Cung cấp, biên tập và tính toán tài liệu KTTV phục vụ Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông-Việt Nam

 • Địa điểm thực hiện: Mê Kong – Việt Nam
 • Các chuyên gia tư vấn: GS.TS. Đinh Văn Ưu; PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn; ThS. Nguyễn Đắc Đa
 • Giám đốc dự án: GS.TS. Đinh Văn Ưu
 • Mô tả dự án: Cung cấp, biên tập và tính toán tài liệu KTTV phục vụ Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông-Việt Nam

Tên Hợp đồng: Hợp đồng số 1873/2011/HĐ – NCTV: Nghiên cứu và Tư vấn thực hiện nhiệm vụ: Xử lý các thông tin, tư liệu, xây dựng các bản đồ về biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại các khu vực quân sự và vùng lân cận.

 • Địa điểm thực hiện: Việt Nam
 • Tên khách hàng: Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường-Bộ Quốc phòng
 • Các chuyên gia tư vấn: TS. Trần Quang Đức; ThS. Nguyễn Trung Kiên; Trịnh Tuấn Long.
 • Mô tả dự án: Nghiên cứu và tư vấn thực hiện nhiệm vụ xử lý các thông tin, tư liệu, xây dựng các bản đồ về biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại các khu vực quân sự và vùng lân cận.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 260811/HĐTV: Tư vấn xác định các phương án thích ứng và phòng ngừa tác động của biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Thuận

 • Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bình Thuận
 • Các chuyên gia tư vấn: GS.TS. Đinh Văn Ưu; ThS. Đặng Đình Đức; ThS. Đặng Đình Khá
 • Mô tả dự án: Tư vấn xác định các phương án các phương án thích ứng và phòng ngừa tác động của biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Thuận
 • Giám đốc dự án: GS.TS. Đinh Văn Ưu

Tên Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 250811/HĐTV: Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính.

 • Địa điểm thực hiện: Đảo Phú Quý
 • Các chuyên gia tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh; PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn; ThS. Đặng Đình Khá, ThS. Đặng Đình Đức.
 • Mô tả dự án: Tư vấn đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương của biến đổi khí hậu đến huyện đảo Phú Quý, từ đó đề xuất biện pháp thích ứng.
 • Chuyên gia điều phối/Trưởng nhóm: PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Tên Hợp đồng : Hợp đồng số 02-11/VS/RDE/03. Khai thác thu thập số liệu địa hình khu vực ven bờ châu thổ sông Hồng và khu vực ven bờ từ Cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 • Địa điểm thực hiện: Ven bờ châu thổ sông Hồng và khu vực ven bờ từ cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên-Huế
 • Các chuyên gia tư vấn: GS.TS. Đinh Văn Ưu; PGS.TS. Trần Ngọc Anh; PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn; ThS. Nguyễn Trung Kiên;
 • Giám đốc dự án: GS.TS. Đinh Văn Ưu
 • Mô tả dự án: Khai thác thu thập số liệu địa hình khu vực bờ châu thổ sông Hồng và khu vực ven bờ từ Cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.