Khảo sát Tây Bắc

Từ ngày 14 đến ngày 17/07, Đoàn cán bộ của Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã có chuyến công tác tìm hiểu về mạng lưới hồ chứa thủy điện và trạm KTTV khu vực Tây Bắc. Cụ thể đoàn đã đến làm việc và tham quan các địa điểm:
– Trạm giám sát BĐKH Pha Din
– Trạm Thủy văn Mường Lay
– Trạm Thủy văn Nậm Giàng
– Thủy điện Lai Châu
– Thủy điên Bản Chát
– Thủy điện Huội Quảng
– Thủy điện Sơn La
– Trạm khí tượng Sơn La
– Thủy điện Hòa Bình
– Trạm Thủy văn Hòa Bình
– Đài Khí tượng Thủy văn Tây Bắc
– Thủy điện Nậm Na 3
– Trạm Thủy văn Tà Gia

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cầu, núi, thực vật, bầu trời, cây, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cây, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước