Kiểm tra định kỳ công tác quản lý tài chính và chứng từ dự án FIRST

ằm trong kế hoạch thúc đẩy công tác giải ngân đáp ứng tiến độ thực hiện của Ban Quản lý  Dự án FIRST, sáng ngày 20/9/2018, đoàn Kiểm tra giám sát của Ban Quản lý Dự án FIRST đã tiến hành làm việc với Ban quản lý tiểu dự án FIRST-CEFD để kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính và chứng từ kế toán của Tiểu dự án.

P9200867

Trong quá trình làm việc đoàn Kiểm tra giám sát đã có những ý kiến chỉ đạo giúp Tiểu dự án FIRST-CEFD hoàn thiện quy trình quản lý tài chính và chứng từ kế toán đồng thời cũng ghi nhận các ý kiến đề xuất của Tiểu dự án FIRST-CEFD liên quan đến phần mềm kế toán đang được sử dụng, hỗ trợ thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, kế hoạch cấp vốn bổ sung cho Tiểu dự án FIRST-CEFD trong năm 2018. Buổi làm việc của đoàn Kiểm tra giám sát đã kết thúc vào 17h cùng ngày.