Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G04

Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2018, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G04 “Xây dựng, chuyển giao hệ thống CSDL khí tượng thủy văn hải văn và môi trường biển và hệ thống cung cấp dịch vụ thời gian thực” thuộc Tiểu dự án: “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai”, trong khuôn khổ Dự án FIRST: Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo Thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ.

P9250021

Đúng 14 giờ 00 phút, đại diện Ban Quản lý Tiểu dự án,ông Trần Quang Đức – Phó Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G04 đồng thời mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT đúng quy định lên kiểm tra niêm phong.

Vào lúc 14 giờ 30 phút, đại diện Ban Quản lý Tiểu dự án tuyên bố mở thầu và đã thực hiện các thủ tục mở thầu theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu.

P9250029

Thành phần tham dự:

 • CHỨNG KIẾN LỄ MỞ THẦU: Đại diện Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ông: Đinh Nho Thái (Phó Phòng Khoa học – Công nghệ)

 • BÊN MỜI THẦU (Ban quản lý tiểu dự án FIRST-CEFD, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường)
 1. Ông Trần Quang Đức (Phó Giám đốc);
 2. Ông Đặng Đình Đức (Cán bộ phụ trách công tác kỹ thuật);
 3. Bà Trần Thị Bích Liên (Cán bộ Phụ trách kế toán);
 4. Bà Lê Thị Vân Anh (Cán bộ Phụ trách hành chính);
 5. Bà Trần Thị Kim Ngân (Cán bộ Phụ trách hành chính)
 • ĐẠI DIỆN CÁC NHÀ THẦU THAM GIA
 1. Bà Lê Hoài Thu (Công ty TNHH Công nghệ Niềm Tin (True Tech));
 2. Bà Đỗ Nguyễn Hà Thu (Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys));
 3. Bà Nguyễn Thị Thoa (Công ty TNHH giải pháp tin học toàn diện – Viettotal);
 4. Bà Lê Thị Thùy Trang (Đại diện Công ty CP giải pháp công nghệ thông tin Lộ Trình (AVENUE))

P9250039

P9250026

Kết thúc buổi lễ, đại diện Ban Quản lý Tiểu dự án gửi lời cảm ơn đến các đại biểu khách mời và các Nhà thầu đã tham gia buổi lễ.

15 giờ 30 phút ngày 25/9/2018, lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G04 kết thúc. Lễ mở thầu diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật trước sự chứng kiến của các đại biểu khách mời, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý Tiểu dự án Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường.