Lịch công tác tuần thứ 02 từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 02 từ ngày 10/9 đến ngày 16/9 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

10/9

Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

Thầy T.Q.Đức đi công tác nước ngoài đến hết 15/9.

Nhóm đi Hội thảo Ứng dụng phần mềm tại Indonesia đến hết 11/09 (Đ.Đ.Đức, T.T.Huyền, N.K.N.Anh, P.D.H.Bình)

Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

Thứ 3

11/9

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

Thứ 4

12/9

Trực: 8h00:Tr.V.Quang; N.T.Quỳnh Trực: 13h30: Tr.V.QuangN.T.Quỳnh

Thứ 5

13/9

Trực: 8h00:Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

9h00: Họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai v/v đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc điều hành hồ chứa trong thời gian qua và đề ra các phương án phòng ngừa, ứng phó các tình huống bất thường như năm 2017. Tại Phòng họp 105, nhà A4, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Trực: 13h30:Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

Thứ 6

14/9

Trực: 8h00: L.V.Anh; T.T.Huyền Trực: 13h30: L.V.Anh; T.T.Huyền

Thứ 7

15/9

Trực dự báo lũ  
C.Nhật

16/9

Trực dự báo lũ  

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;