Lịch công tác tuần thứ 03 từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 03 từ ngày 16/09 đến ngày 22/09 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

16/09

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

T.V.Quang và H.Thái Bình đi công tác dự án TTX đến hết thứ 5

T.T.Huyền và Đ.Đ.Đức họp với PMO (mời Marcel tham gia)

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

17/09

Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền

9h00: T.N.Anh, T.T.Huyền họp với đoàn WB mission (cả ngày), phòng họp tầng 2, Tổng cục KTTV

Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền

Thứ 4

18/09

Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình

13h00: T.N.Anh, N.M.Huấn, Đ.Đ.Đức, T.T.Huyền họp Hội nghị bàn tròn về Định hướng phát triển và Đầu tư cho ngành KTTV. (tại Tổng cục KTTV, Số 8 Pháo Đài Láng)

Thứ 5

19/09

Trực: 8h00: P.T.Mây; N.H.ThủyT.T.Huyền

9h00 -17h00: T.N.Anh, T.T.Huyền làm việc với WB mission tại Tổng cục KTTV

Trực: 13h30: P.T.Mây; N.H.ThủyT.T.Huyền

Thứ 6

20/09

Trực: 8h00: L.V.Anh; T.V.QuangN.K.N.Anh

9h00 -17h00: T.N.Anh, T.T.Huyền làm việc với WB mission tại Tổng cục KTTV

9h00: Họp rà soát sản phẩm TDA FIRST-CEFD (Mời BGĐ, N.K.Cương, Đ.Đ.Đức, T.B.Liên, P.T.Mây, P.D.H.Bình). P510-T5

Trực: 13h30: L.V.Anh; T.V.QuangN.K.N.Anh

16h00: Ban Giám đốc phỏng vấn thực tập sinh (Đ.Đ.Đức, N.T.Trang tham gia cùng). Tầng 1, Nhà Chuyên Đề

Thứ 7

21/09

 
C.Nhật

22/09

 

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;